Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  


KRZYWDZENIE DZIECI

 

Przemoc wobec dziecka to każde zachowanie, które powoduje cierpienia, zaburza rozwój, włącza dziecko w aktywność nieadekwatną do etapu rozwoju, zaniechanie działania skutkujące narażeniem dziecka na niebezpieczeństwo. 

 

Krzywdzenie fizyczne to zadawanie fizycznych ran, których konsekwencją są stłuczenia, poparzenia, cięcia, pręgi, złamania lub doprowadzenie do sytuacji, w której dziecko mogło doznać urazów.

Objawy stosowania przemocy fizycznej:

ü       Siniaki, ślady uderzeń;

ü       Ślady oparzeń;

ü       Rany twarzy i głowy;

ü       Rany w różnych fazach gojenia;

ü       Opuchlizny;

ü       Powtarzające się złamania;

ü       Lęk przed dotknięciem, kulenie się, uniki;

ü       Nadmierna agresywność dziecka lub napady apatii.

 

Krzywdzenie emocjonalne to takie powtarzające się zachowania osoby opiekującej się dzieckiem jak odrzucenie emocjonalne, brak wsparcia i zainteresowania się dzieckiem, nadmierne kontrolowanie, wywieranie presji psychicznej, wymuszanie lojalności, szantażowanie, wzbudzanie poczucia winy nieposzanowanie godności i prywatności dziecka, które powodują trudności w prawidłowym rozwoju dziecka.  

Objawy stosowania przemocy emocjonalnej:

ü       Zaburzenia mowy;

ü       Dolegliwości psychosomatyczne;

ü       Brak poczucia pewności siebie;

ü       Wycofywanie, depresja;

ü       Zachowanie destrukcyjne;

ü       Nadmierne podporządkowywanie się dorosłym.

 

Zaniedbanie to długotrwałe niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizjologicznych, jak i psychicznych, co poważnie pogarsza stan zdrowia dziecka i utrudnia jego rozwój emocjonalny. Objawy zaniedbania:

ü       Ciągły głód;

ü       Zaburzony rozwój fizyczny (wzrost i waga poniżej normy);

ü       Zaniedbany wygląd;

ü       Brak opieki lekarskiej;

ü       Pozostawianie dziecka bez opieki;

ü       Zmęczenie, apatia, bierność.

 

Wykorzystywanie seksualne to włączanie dziecka w każda aktywność seksualną przez osobę dorosłą poprzez dotykanie intymnych części ciała dziecka, namawianie dziecka do dotykania intymnych części ciała osoby dorosłej, inne czynności seksualne z udziałem dziecka, współżycie seksualne, gwałty, produkowanie z udziałem dziecka treści pornograficznych  i opowieści o obscenicznej treści.

Symptomy fizyczne, które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualnej:

ü       Urazy zewnętrzne narządów płciowych;

ü       Bóle przy oddawaniu moczu czy kału, krwawe stolce;

ü       Infekcje jamy ustnej;

ü       Infekcje dróg moczowo-płciowych;

ü       Krwawienie z narządów rodnych.

Symptomy psychologiczne, które mogą wskazywać na wykorzystywanie seksualnej:

ü       Obniżony nastrój;

ü       Poczucie winy, niska samoocena;

ü       Trudności w koncentracji uwagi;

ü       Nadpobudliwość psychoruchowa;

ü       Lęki nocne, koszmary;

ü       Wtorne moczenie nocne;

ü       Zaburzenia łaknienia – anoreksja, bulimia;

ü       Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty.

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty

Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...
Nasze kadry

Poradnik
Poradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.