Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  Nasze kadry
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Renata Trólka
Dariusz Leszczynski
Dział Administracyjno-Gospodarczy odpowiada za realizację i rozliczenie cząstkowego planu finansowego, a przede wszystkim za zakupu żywności. Przygotowuje dokumenty do zawarcia umów, aneksów, zleceń - czuwa nad prawidłową ich realizacją. Zajmuje się także rozliczeniami na podstawie faktur, opisywaniem faktur, przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla potrzeb procedur przetargowych, opracowywaniem SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).
Sporządzanie harmonogramów z realizacji umów na dostawy artykułów żywnościowych do placówek. Prowadzenie rejestru wniosków, dokonywanie lustracji, przeglądów technicznych jednostek organizacyjnych.
Opracowywanie we współpracy z Dyrektorem i Główną Księgową kalkulacji szacunkowych wartości zamówienia na dostawy i usługi w celu dopasowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej.

Renata Trólka - rtrolka@zlobki.waw.pl
Specjalista ds. Administracyjno Gospodarczych

Dariusz Leszczynskiwbardadin@zlobki.waw.pl
pracownik ds. Administracyjno Gospodarczych

tel do działu: 0 22- 565-23-45Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P04/03/2017 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w Żłobku nr 55
P03/03/2017 Dostawa artykułów szklanych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Kary fizyczne wobec dzieci.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy | wyszukiwarka
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.