Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenia o zamówieniu                                             Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia              

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu                      

objętym dynamicznym systemem zakupów                                  Ogłoszenia o konkursie                                    

Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane                           Ogłoszenia o wynikach konkursu                   

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 43125 i data  26/02/2009 (dd/mm/rrrr)

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Faks:

0 22 845 07 14

 


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać
 nr sekcji i pkt):

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

 

­­­­­­­­­­­II. 2)

 

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach 7.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w dniach 14.

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji
 i pkt):

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 

 

­­­­­­­­­­­                    

                    

                    

 

 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

 

 

                           ----------- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ-ZP.26.12.19 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizacji projektów pt. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece
ZŻ-ZP.26.13.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.