Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: wywóz odpadów

Warszawa, dn. 18.12.2009 r.

I N F O R M A C J A o wyniku postępowania
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na wywóz odpadów z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w części nr 1 i nr 2.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu w części nr 1 i 2 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa
w części nr 1)
za cenę: 122.476,48 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.
w części nr 2)
za cenę: 38.092,00 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1)
Sita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
w części nr 1)
za cenę: 128.417,12 zł i nie była oceniana, gdyż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
w części nr 2)
za cenę: 39.996,60 zł i nie była oceniana, gdyż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 2)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa
w części nr 1)
za cenę: 122.476,48 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.
w części nr 2)
za cenę: 38.092,00 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.