Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja o wyniku: Dostawa artykułów czystościowych

Warszawa, dn. 26.03.2010 r.

 

  

I N F O R M A C J A

o wyniku w III etapie postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Józef Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowe „EWAPOL” Józef Kwiatkowski, ul. Sonaty 2 lok. 402, 02-744 Warszawa

za cenę:

214.077,82 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w III etapie postępowania – aukcji elektronicznej – zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta Wykonawcy PPH „Pexim” Sławomir Płoski, ul. Centralna 84, 95-030 Starowa Góra

za cenę:

223.337,16 zł i uzyskała 95,85 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta Wykonawcy „Arka” – Company Unlimited Maciej Czarnecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa

za cenę:

219.055,39 zł i uzyskała 97,73 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta Wykonawcy Józef Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Handlowe „EWAPOL”,   ul. Sonaty 2 lok. 402, 02-744 Warszawa

za cenę:

214.077,82 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w  zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pismenie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


Warszawa, dn. 18.03.2010 r.

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

I N F O R M A C J A

o wyniku w I i II etapie postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, w związku z dokonaniem oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, informuje, iż zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1)

PPH „Pexim” Sławomir Płoski, ul. Centralna 84, 95-030 Starowa Góra

za cenę:

223.337,16 zł i uzyskała 95,85 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 2)

MZ Serwis Magdalena Zantara, ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa

za cenę:

236.736,68 zł i nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 3)

„Arka” – Company Unlimited Maciej Czarnecki, ul. Lutniowa 21, 02-388 Warszawa

za cenę:

219.055,39 zł i uzyskała 97,73 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 4)

Józef Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Handlowe „EWAPOL”, ul. Sonaty 2 lok. 402, 02-744 Warszawa

Za cenę:

214.077,82 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, gdyż w niniejszym postępowaniu złożono 3 ważne oferty.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.