Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Monitorowanie sygnałów alamowych

Warszawa, dn. 23.03.2010 r.

 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w niezależnych placówkach Zespołu żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN).

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z rozpatrzeniem odwołania wniesionego przez Ekotrade Sp. z o.o. oraz wyrokiem KIO z dnia   09.03.2010 r. uwzględniającego odwołanie, powtórzył czynność badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, oraz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, bez przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji:

Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

za cenę:

60.609,60 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przeprowadził aukcji elektronicznej, gdyż zostało złożonych mniej niż 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1)

Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa

za cenę:

60.609,60 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert – cena – 100 %.

 

Oferta nr 2)

Polskie Agencje Ochrony Spółka akcyjna, ul. Puławska 479, 02-844 Warszawa

za cenę:

76.855,12 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

 

Oferta nr 3)

Konsorcjum firm:

Lider: Solid Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Członek: Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

za cenę:

81.486,24 zł i uzyskała 74,38 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100%.

 

Oferta nr 4)

„Alarmkomplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

za cenę:

125.660,00 zł i nie była oceniana z uwagi na fakt, iż Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.