Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15

Warszawa, dn. 16.04.2010 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w związku z zakończeniem postępowania w części nr 1 - Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli i zostali wybrani do realizacji zamówienia:

Pani Justyna Giernatowska i Pan Adam Giernatowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adro S.C.; ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

za cenę:

91.602,26 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Zamawiający informuje, iż w części nr 1 postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1)

Tadeusz Rutkowski ~Firma Rutkowski~, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków

za cenę:

168.148,71 zł zł i uzyskała 54,48 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 w części nr 1)

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

za cenę:

91.602,26 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 w części nr 1)

Rem-Budex Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa

za cenę:

124.369,79 zł i uzyskała 73,65 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 w części nr 1)

„bio-ogród-las-serwis” Maciej Chojnacki, ul. Poleczki 14B m. 2, 02-822 Warszawa

za cenę:

109.988,45 zł i uzyskała 83,28 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 w części nr 1)

Ziel-Bud Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

za cenę:

97.120,16 zł i uzyskała 94,32 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

__________________________________

 

 

Warszawa, dn. 16.04.2010 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Badowskiej 2 oraz przy ul. Łowickiej 7/15.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w związku z zakończeniem postępowania w części nr 2 - Wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Łowickiej 7/15 i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Wojciech Rukat prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ziel-Bud Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

za cenę:

56.541,50 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Zamawiający informuje, iż w części nr 2 postępowania zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2)

Tadeusz Rutkowski ~Firma Rutkowski~, ul. Rzewuskiego 50, 05-800 Pruszków

za cenę:

111.806,02 zł i uzyskała 50,57 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 w części nr 2)

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska, ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

za cenę:

59.361,95 i uzyskała 95,25 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 w części nr 2)

Rem-Budex Czesław Iwanicki, ul. Wrocławska 16/58, 01-493 Warszawa

za cenę:

74.063,54 zł i uzyskała 76,34 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 w części nr 2)

„bio-ogród-las-serwis” Maciej Chojnacki, ul. Poleczki 14B m. 2, 02-822 Warszawa

za cenę:

62.037,04 zł i uzyskała 91,14 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 w części nr 2)

Ziel-Bud Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa

za cenę:

56.541,50 zł i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.