Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych

 

Oznaczenie postępowania: P62/11/2010

 Warszawa, dnia 30.11.2010

 

informacja numer: ZŻ/341/1991/W/10/ZP/AK

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków  m. st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ostatniej rubryce Kalkulacji cenowej (nazwa producenta/gramatura) w przypadku oryginału, który Państwo zaproponowaliście nie pisać nazwy producenta i gramatury – wpisać tylko słowo oryginał?

Odpowiedź

Nie. Wykonawca obowiązany jest wskazać nazwę producenta i gramaturę.

W przypadku gdy nazwa zostanie napisana skrótowo – skrót ten musi być jednoznaczny.

 

Pytanie nr 2

Poz. 12 Kalkulacji cenowej

W dniu 26.11.2010 r. (informacja nr ZŻ/341/ 1971/W/10/ZP/AK) dokonano modyfikacji treści tej pozycji. Zmieniono gramaturę 500 g na pojemność 500 ml wymaganego produktu. Żądany przez Zamawiającego produkt występuje w opakowaniach o gramaturze 500g.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 12 Kalkulacji cenowej poprzez zmianę opakowania na 500 g.


Warszawa, dnia 29.11.2010

 

informacja numer: ZŻ/341/1985/W/10/ZP/AK

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków  m. st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

poz. 4 Kalkulacji

Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji zapisu w tym punkcie, z uwagi na fakt, iż wymagany preparat występuje w opakowaniach liczonych w mililitrach, a nie gramach? Mleczko CIF jest dostępne w opakowaniach po 500 i 750 ml. Czy Zamawiający dopuści mleczko CIF w opakowaniach 750 ml?

Odpowiedź

W dniu 26.11.2010 r. Zamawiający dokonał zmiany opisu pozycji, poprzez zmianę gramatury, która powinna wynosić 700 ml. Zmiana została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu  26.11.2010 r.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wskazanego mleczka również w opakowaniu 750 ml.

 

Pytanie nr 2

poz. 11 Kalkulacji

Czy Zamawiający dopuści zmywak – gąbkę o wym. 7,5 x 10,5 cm?

Odpowiedź

W dniu 26.11.2010 r. Zamawiający dopuścił zaproponowanie gąbkozmywarek o wym. również o wymiarach 6,7 x 9,8 cm. Zmiana została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.11.2010 r.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie gąbkozmywarek również o wymiarach: 7,5 x 10,5 cm.

 

Pytanie nr 3

poz. 26 Kalkulacji

Czy Zamawiający dopuści ściereczki o wymiarach 32 x 38 cm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie ścierek również o wym. 32 x 38 cm.

 

Pytanie nr 4

poz. 36 Kalkulacji

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaproponowania emulsji we wskazanym opakowaniu.

 


Warszawa, dnia 26.11.2010

 

informacja numer: ZŻ/341/1971/W/10/ZP/AK

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków  m. st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

Mleczko do czyszczenia poz. 4 Kalkulacji – jaka gramatura 700 g czy 700 ml czy inna?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 4 Kalkulacji cenowej poprzez zmianę gramatury, która powinna wynosić 700 ml.

 

Pytanie nr 2

Płyn Dezopol-Med. VC-10R poz. 51 Kalkulacji – nie ma czegoś takiego, czy chodzi o VC-410R?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 51 Kalkulacji cenowej poprzez zmianę nazwy preparatu, która powinna brzmieć: Dezopol-Med. VC-410R.

 

Pytanie nr 3

Proszek do zmywarek Robot poz. 8 Kalkulacji – nie ma gramatury 2,5 kg, czy może być 3 kg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie proszku do zmywarek również o gramaturze 3 kg (z zachowaniem niezmienności ilości opakowań podanych w kol. 3 Kalkulacji cenowej).

 

Pytanie nr 4

W związku z tym, że nie wymaga się obecnie dokumentów potwierdzających rejestrację kosmetyków w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, czy można zastąpić je kartą charakterystyki?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść pkt 9.10 SIWZ:

9.10 Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej) lub krata charakterystyki (w przypadku braku wymaganej rejestracji).

 

Pytanie nr 5

Czy dla mydła Kajtek poz. 14 Kalkulacji koniecznie musi być opinia wystawiona przez Instytut Matki i Dziecka, czy może być opinia Centrum Zdrowia Dziecka?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany opisu pozycji nr 14 Kalkulacji cenowej oraz pkt 9.11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów :

9.11 Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej).

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje:

1) pkt 9.13 lit. b, który otrzymuje brzmienie:

Dla kosmetyków należy dołączyć:

b)      aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej).

2) pkt 13.2 ust. 2 lit. a, który otrzymuje brzmienie:

a)      Dla kosmetyków należy dołączyć:

-        dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, lub krata charakterystyki (w przypadku braku wymaganej rejestracji).

-        aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (w przypadku poz. nr 14 Kalkulacji cenowej)

 

Pytanie nr 6

Gąbkozmywak poz. 11 Kalkulacji czy może mieć wymiary 6,7 x 9,8 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie gąbkozmywarek również o 6,7 x 9,8 cm.

 

Pytanie nr 7

Poz. 61 Kalkulacji – co to ma być Pronto, Sidolux?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 61 Kalkulacji cenowej poprzez zmianę gramatury, która powinna wynosić 250 - 400 ml. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wskazanych produktów.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie (zmiany zostały wytłuszczone):

 

poz. 9 Kalkulacji cenowej:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 9 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

Płyn do płukania i nabłyszczania naczyń mytych w zmywarkach, przyspieszający wysychanie naczyń, nie pozostawiający zacieków, nadający połysk bez polerowania typu ROBOT lub LUDWIK lub środek równoważny w opakowaniach 0,5 l

 

poz. 12 Kalkulacji cenowej:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 12 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

Płyn do udrażniania syfonów, odpływów i przewodów kanalizacyjnych na bazie wodorotlenku sodowego  - typu KRET lub środek równoważny w opakowaniu o pojemności 500 ml.

 

poz. 46 Kalkulacji cenowej:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 46 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

Proszek ochronny do pralek, neutralizujący kamień i ułatwiający jego wypłukiwanie typu Calgon lub KAMIX lub równoważny w opakowaniu 0,5 kg


Numer ogłoszenia w BZP: 339551 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383348 - 2010 data 25.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMW zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć5): inne dokumenty: 1) Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1,2,3,4,5,7,8,910,12,19,20,21,29,30,36,46,47,48,49,51,53,54,56,57,60,61 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć5): inne dokumenty: 1) Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1,2,3,4,5,7,8,910,12,19,20,21,29,30,36,46,47,48,49,51,53,54,56,57,60,61 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki (w przypadku braku wymaganej rejestracji). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu lub karta charakterystyki (w przypadku braku wymaganej rejestracji)., b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).


Numer ogłoszenia w BZP: 337647 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 383348 - 2010 data 25.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
 • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.80.00.00-0..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0..


Warszawa: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Numer ogłoszenia w BZP: 383348 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.80.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 300.000,00 zł. z podatkiem VAT),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej - jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1,2,3,4,5,7,8,910,12,19,20,21,29,30,36,46,47,48,49,51,53,54,56,57,60,61 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,62 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego (o tożsamych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania określone w SIWZ - w Kalkulacji cenowej), jak również w sytuacji, gdy dostarczane produkty nie będą odpowiadały wymaganiom jakościowym (np. w postaci zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/pojemności/opakowania) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/pojemności/opakowania), 2) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Linki do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanych:

1) w Biuletynie Zamówień Publicznych http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=383348&rok=2010-11-25

2) na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa

http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=31445

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.