Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zespół Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

 

za cenę:

 

1.Cena ofertową za 1 abonament telefoniczny bez wliczonych minut darmowych

12,10 zł. brutto

 

2. Cena ofertową za 1 abonament za usługę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN)   

0,01 zł. brutto

 

3.Cena ofertowa za 1 minutę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN)

0,12 zł. brutto

 

4. Cena ofertowa za 1 minutę połączeń do wszystkich operatorów komórkowych, stacjonarnych oraz w ramach sieci operatora

0,49 zł. brutto

 

5. Cena ofertowa za 1 SMS

0,22 zł. brutto

 

6. Cena ofertowa za 1 szt. aparatu telefonicznego

1,22 zł. brutto

 

W postępowaniu złożono:

3 oferty, odrzucono 2 oferty.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
P12/07/2017 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1
P13/07/2017 Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części
P14/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na części
P15/07/2014 Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw oraz piankowych klocków do nauki i zabawy do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2017 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.