Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zespół Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych wraz z abonamentem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

 

za cenę:

 

1.Cena ofertową za 1 abonament telefoniczny bez wliczonych minut darmowych

12,10 zł. brutto

 

2. Cena ofertową za 1 abonament za usługę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN)   

0,01 zł. brutto

 

3.Cena ofertowa za 1 minutę połączeń w ramach konta abonenckiego (VPN)

0,12 zł. brutto

 

4. Cena ofertowa za 1 minutę połączeń do wszystkich operatorów komórkowych, stacjonarnych oraz w ramach sieci operatora

0,49 zł. brutto

 

5. Cena ofertowa za 1 SMS

0,22 zł. brutto

 

6. Cena ofertowa za 1 szt. aparatu telefonicznego

1,22 zł. brutto

 

W postępowaniu złożono:

3 oferty, odrzucono 2 oferty.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.U.05.2019
ZŻ-ZP.26.25.19.AKS Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjneg
ZŻ-ZP.26.24.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.26.19.KS Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie - IV procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.