Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P12/04/2011Warszawa, dnia 14.07.2011 r.

 

informacja o wyniku postępowania ZŻ/341/1517/W/11/ZP/AK

  

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie róbót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Sławomir Godlewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Łacińskiej 4 lok. 37,

za cenę: 3.580.000,33 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Rekord A.W.”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pruszkowska 17 lok. 110, 02-119 Warszawa

za cenę: 3.813.000,00 zł

- oferta uzyskała 93,89 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

”Tom” Tomasz Gromski

Włostów 157, 27-545 Włostów

za cenę: 4.266.826,41 zł

- oferta uzyskała 83,90 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Energy Investors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa

za cenę: 4.936.148,34 zł

- oferta uzyskała 72,53 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana  Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa

za cenę: 3.580.000,33 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.