Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

P18/06/2011Warszawa, dnia 15.07.2011 r.

 

 

 

inormacja numer ZŻ/341/1520/W/11/ZP/AK

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia: „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A - oferta uzyskała łącznie 82,26 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

oferta uzyskała łącznie 82,26 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ:

 

nr kryterium

nazwa kryterium

waga kryterium

cena jednostkowa wskazana przez Wykonawcę

punkty uzyskane przez Wykonawcę

w danym kryterium

Kryterium nr 1

cena jednostkowa brutto za abonament (1 cykl rozliczeniowy) za świadczenie usług telefonicznych dla 1 karty SIM

35 %

0,01

35,00 pkt

Kryterium nr 2

cena jednostkowa brutto za 1 minutę krajowego połączenia głosowego

40 %

0,09

40,00 pkt

Kryterium nr 3

cena jednostkowa brutto za 1 SMS

7 %

0,09

7,00 pkt

Kryterium nr 4

cena jednostkowa brutto za 1 MMS

7 %

0,30

0,23 pkt

Kryterium nr 5

cena jednostkowa brutto za pakiet transmisji danych (1 cykl rozliczeniowy) 50 MB dla 1 karty SIM

11 %

4,92

0,02 pkt

 

 

 

Łącznie:

82,26 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Telestrada Spółka akcyjna

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

oferta uzyskała łącznie 61,88 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ:

 

nr kryterium

nazwa kryterium

waga kryterium

cena jednostkowa wskazana przez Wykonawcę

punkty uzyskane przez Wykonawcę

w danym kryterium

Kryterium nr 1

cena jednostkowa brutto za abonament (1 cykl rozliczeniowy) za świadczenie usług telefonicznych dla 1 karty SIM

35 %

0,01

35,00 pkt

Kryterium nr 2

cena jednostkowa brutto za 1 minutę krajowego połączenia głosowego

40 %

0,43

8,37 pkt

Kryterium nr 3

cena jednostkowa brutto za 1 SMS

7 %

1,23

0,51 pkt

Kryterium nr 4

cena jednostkowa brutto za 1 MMS

7 %

0,01

7,00 pkt

Kryterium nr 5

cena jednostkowa brutto za pakiet transmisji danych (1 cykl rozliczeniowy) 50 MB dla 1 karty SIM

11 %

0,01

11,00 pkt

 

 

 

Łącznie:

61,88 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.