Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P49/11/2011 Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania P49/11/2011

 Warszawa, dn. 09.12.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2651/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w częściach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy świeżo wypiekanego pieczywa do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach:

Część nr 1) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Śródmieście, Ochota.

Część nr 2) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Wola, Bemowo.

Część nr 3) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Ursus, Włochy.

Część nr 4) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Mokotów, Ursynów.

Część nr 5) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Bielany, Żoliborz.

Część nr 6) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Wawer.

Część nr 7) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Bielany.

Część nr 8) Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa w dzielnicy Targówek.

na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak, Piotr Urbaniak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105

za cenę:

Część nr 1) 30.520,98 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 2) 29.127,67 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 3) 12.916,55 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 4) 38.382,35 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 5) 21.069,05 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 6) 40.609,63 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 7) 5.505,04 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 8) 13.793,94 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak, Piotr Urbaniak,

ul. Chrościckiego 93/105,02-414 Warszawa

za cenę:

Część nr 1) 30.520,98 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 2) 29.127,67 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 3) 12.916,55 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 4) 38.382,35 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 5) 21.069,05 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 6) 40.609,63 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 7) 5.505,04 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 8) 13.793,94 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.