Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P55/11/2011 Informacja o wyniku postępowania na odbiór i wywóz odpadów Część nr 1 i Część nr 2

 

Oznaczenie postępowania: P55/11/2011 

ZŻ/341/2812/W/11/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 29.12.2011 r.


 

 Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku III etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 postępowania: Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43

za cenę:

83.400,10 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

           

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 postępowania,  w toku aukcji elektronicznej,  zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Byś Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

za cenę: 90.701,12 zł – oferta uzyskała 91,95 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Remondis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa

za cenę: 83.400,11 zł – oferta uzyskała 99,99 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa

za cenę: 83.400,10 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Zakład Usług Komunalnych „Błysk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Piastowa 2 05-400 Otwock

za cenę: 109.989,38 zł – oferta uzyskała 75,83 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Sita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa

za cenę: 115.549,24 zł – oferta uzyskała 72,18 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Partner  Dariusz Apelski

ul. Daszyńskiego 98/22 06-100 Pułtusk

za cenę: 99.400,00 zł – oferta uzyskała 83,90 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 7 złożona przez:

Polsuper  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 00-333 Warszawa

za cenę: 143.773,92 zł – oferta uzyskała 58,01 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

 


 

 

ZŻ/341/2813/W/11/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 29.12.2011 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku III etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 2 postępowania: Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Miejsce Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43

za cenę:

9.525,59 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 postępowania, w toku aukcji elektronicznej,  zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Byś Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

za cenę: 18.522,00 zł – oferta uzyskała 51,43 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Remondis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa

za cenę: 12.140,30 zł – oferta uzyskała 78,46 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa

za cenę: 9.525,59 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

Sita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zawodzie 5 02-981 Warszawa

za cenę: 12.240,20 zł – oferta uzyskała 77,82 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Partner  Dariusz Apelski

ul. Daszyńskiego 98/22 06-100 Pułtusk

za cenę: 14.600,00 zł – oferta uzyskała 65,24 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 7 złożona przez:

Polsuper  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 00-333 Warszawa

za cenę: 9.525,60 zł – oferta uzyskała 99,99 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.