Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P05/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawa oleju opałowego I procedura

Oznaczenie postępowania: P05/01/2012 

informacja numer ZŻ/341/226/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 24.01.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie najkorzystniejsze oferty (kryterium oceny ofert: cena 100%) o tej samej cenie:

Oferta nr 1 złożona przez: Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za cenę: 340.300,00 zł

Oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, za cenę: 340.300,00 zł.

Wobec powyższego, Zamawiający w dniu 20.01.2012 r. wezwał w/w Wykonawców w trybie art. 91 ust. 5 ustawy, do złożenia ofert dodatkowych w terminie do dnia 23.01.2012 r. godz. 14.00.                W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Ze względu na fakt, iż złożono dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej cenie - nie jest możliwy wybór jednej najkorzystniejszej oferty. Ponadto należy wskazać, iż ceny ofert najkorzystniejszych przekraczają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. 317.890,00 zł.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wł. Jagiełły 10A lok. 204, 24-700 Zwoleń

za cenę: 340.300,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński

ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków

za cenę: 340.300,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

P.P.H.U. „Wagat” Spółka jawna Wielogórscy

ul. Gdańska 95, 07-100 Węgrów

za cenę: 341.960,00 zł – oferta uzyskała 99,51 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Pader”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gen. Kutrzeby 38, 05-085 Stare Babice

cena: 341.130,00 zł – oferta uzyskała 99,76 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.