Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P06/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych

Oznaczenie postępowania: P06/01/2012informacja numer ZŻ/341/275/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 01.02.2012 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w części nr 1) Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) – 54 imprezy okolicznościowe:

Pan Maciej Stachurski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Event Pro Maciej Stachurski z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 7/28

za cenę: 31.320,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (469 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1) zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 1 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 31.320,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (469 imprez okolicznościowych)

 

Oferta nr 2 złożona w Części nr 1 przez:

Agencja Artystyczna „Prima”

Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 33.390,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,50 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 74,84 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 19,66 pkt (461 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

informacja numer ZŻ/341/276/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 01.02.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w części nr 2) Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) – 53 imprezy okolicznościowe:

Pan Maciej Stachurski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Event Pro Maciej Stachurski z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 7/28

za cenę: 30.740,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (469 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2) zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 2 przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 30.740,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (469 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.