Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P07/01/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Dostawy lekkiego oleju opałowego – II procedura

Oznaczenie postępowania: P07/01/2012

 

informacja numer ZŻ/341/292/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 03.02.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy lekkiego oleju opałowego dla potrzeb kotłowni w Żłobku nr 29 przy ul. Nike 6 w Warszawie – II procedura

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie najkorzystniejsze oferty (kryterium oceny ofert: cena 100%) o tej samej cenie:

Oferta nr 1 złożona przez: Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za cenę jednostkową brutto za 1 litr oleju: 3,78 zł

Oferta nr 3 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, za cenę jednostkową brutto za 1 litr oleju: 3,78 zł

Wobec powyższego, Zamawiający w dniu 01.02.2012 r. wezwał w/w Wykonawców w trybie art. 91 ust. 5 ustawy, do złożenia ofert dodatkowych w terminie do dnia 03.02.2012 r. godz. 11.00.                W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta dodatkowa złożona przez Wykonawcę Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za cenę jednostkową brutto za 1 litr oleju: 3,78 zł. Cena oferty dodatkowej jest tą samą ceną, co cena wskazana w ofercie tego Wykonawcy.

Ze względu na fakt, iż mimo złożenia przez jednego z Wykonawców oferty dodatkowej, w postępowaniu są nadal dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej cenie – nie jest możliwy wybór jednej najkorzystniejszej oferty.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Petrolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wł. Jagiełły 10A lok. 204

24-700 Zwoleń

cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego (oferta dodatkowa): 3,78 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

P.P.H.U. „Wagat” Spółka jawna Wielogórscy

ul. Gdańska 95

07-100 Węgrów

cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego: 3,81 zł - oferta uzyskała 99,21 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński

ul. Serocka 11A

07-200 Wyszków

cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju opałowego: 3,78 zł - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.