Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P13/03/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pierwszego wyposażenia

Oznaczenie postępowania: P13/03/2012Warszawa, dnia 22.03.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/600/W/12/ZP/AK

 

  

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia pralko-suszarka – z opisu wynika, iż jest to pralka a nie pralko-suszarka. Żaden z producentów nie posiada programu dodatkowego suszarki. Proszę o opis suszarki (pojemność wsad, ilość programów suszenia itp.) Również klasa energetyczna wskazuje na pralkę.

Zamawiający dokonuje modyfikacji poz. 3 dla części nr 2 postępowania poprzez jej podział na dwa artykuły:

poz. 3 – Pralka

poz. 3a – Suszarka

 

Modyfikacja opisu pozycji – w dalszej części pisma.

2

W związku z tym że w Części IV poz. 66 i 67 nie zostały wyszczególnione żadne opisy, co skutkuje problemem w ich wycenienie bardzo proszę o podanie choć wstępnych parametrów towarów.

Zamawiający informuje, iż nie może dokonać jednoznacznego opisu każdej książeczki, gdyż każde wydawnictwo posiada swoje własne tytuły i wymiary książeczek.

 

Zamawiający precyzuje opisy:

 

poz. 66:

-        książeczki w twardej oprawie,

-        proste krótkie wierszyki, rymowanki

-        dobra, czytelna ilustracja,

-        postacie naturalne, nie wynaturzone,

-        tradycyjne ksiązki z bajkami,

-        tytuły książeczek nie mogą się powtarzać

-        wymiary książeczek - różne

 

poz. 67:

-        książeczki w miękkiej oprawie,

-        proste krótkie wierszyki, rymowanki

-        dobra, czytelna ilustracja,

-        postacie naturalne, nie wynaturzone,

-        tradycyjne ksiązki z bajkami,

-        tytuły książeczek nie mogą się powtarzać

-        wymiary książeczek – różne

 

Wykonawca po zawarciu umowy uzgodni z kierownikiem placówki, jakie dokładnie tytuły zostaną dostarczone.

3

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo zamienniki - produkty równoważne w części III i IV - przykład: Krokodyl z granulatem, wym. 200 x 50 x  25 cm - zamiennik inne zwierze z podobnymi parametrami.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie artykułów równoważnych (pkt 13.2 SIWZ) oraz dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów ± 10%. Zamawiający wymaga, aby oferowane artykuły były dostosowane do wieku dzieci od 0,6 do lat 3 uczęszczających do żłobka.

4

Proszę również o informację czy ściśle należy się trzymać załączonych zdjęć i opisów, czy dopuszczają Państwo równoważność na zasadzie parametrów nie gorszych niż zamieszczonych w SIWZ i równie funkcjonalnych.

Możliwość złożenia ofert równoważnych została określona w pkt 13.2 SIWZ.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) dokonuje się zmiany opisu poz. 2 dla części nr 2 – odkurzacz, opis otrzymuje następujące brzmienie:

 

Odkurzacz workowy.

- Moc silnika 2200 W

- Rodzaj filtra wskazany HEPA

- Pojemność worka  3,5 – 4,0 l.

- Rura ssąca teleskopowa

- Wskaźnik zapełnienia worka

- Zwijacz kabla zasilającego

- W wyposażeniu - szczotki (2 – 3 do różnych rodzaju powierzchni)

 

2) dokonuje się zmiany opisu poz. 3 dla części nr 2 – pralka, opis otrzymuje następujące brzmienie:

 

Pralka

- ładowana od frontu

- wymiary wys. 80-85 cm,, szer. do 60 cm, gł. 58-60 cm.

- Pojemność 6-8 kg

- funkcja równomiernego rozłożenia ładunku

- sterowanie elektroniczne

- prędkość wirowania 1400-1600 ob./min

- klasa energetyczna A, wskazana również A+

- kolor: biały

 

3) dokonuje się zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 2 poprzez dodanie poz. 3a– suszarka, opis o następującym brzmieniu:

 

Suszarka

- typ: suszarka kondensacyjna

- wymiary: gł. 60-65 cm, szer. 58-60 cm, wys. 80-85 cm

- załadunek 6-8 kg

- klasa energetyczna A lub B

- programy suszenia – do różnego rodzaju tkanin

- programator sterowania – elektroniczny

- wyświetlacz elektroniczny,

- wybór czasu i stopnia suszenia

- czujnik wilgotności

- funkcja suszenia parowego

- funkcja potrzeby oczyszczenia filtra

- funkcja opóźnienia startu pracy

 

Zamawiający załącza wzór Kalkulacji cenowej dla części nr 2 - zmiany w Kalkulacji cenowej zostały zaznaczone na czerwono i obejmują zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 3 oraz dodanie poz. 3a.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę na część nr 2 – uwzględnili w/w zmiany oraz załączyli do oferty aktualny wzór kalkulacji cenowej dla tej części zamówienia – Zamawiający dopuszcza również ręczne dopisanie poz. 3a do Kalkulacji cenowej dla części nr 2 z dnia 20.03.2012 r.).

 

Pobierz: KALKULACJA CENOWA DLA CZĘSCI NR 2 po zmianach z dnia 22.03.2012 r.

Pobierz: Odpowiedzi na pytania i kalkulacja do edycji

 


Warszawa, dnia 20.03.2012 r.

 

informacja numer ZŻ/341/564/W/12/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ w zakresie części nr 1 i 2 wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

W związku z tym, że SIWZ w znacznej części (dotyczy cz. I) oparta jest o meble z katalogu Firmy Moje Bambino w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich uczestników postępowania art. 7 Prawo zamówień publicznych (zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji) proszę podać dopuszczalną tolerancję wymiarów poszczególnego wyposażenia wyłączając krzesła i stoliki. Stosowaną praktyką jest tolerancja ± 5cm.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli  z poz. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41 z tolerancją wymiarów ± 5cm.

2

poz. 16 część I

Proszę o dopuszczenie produktu podobnego w związki z tym, że wyrób pod nazwą biurko Premium jest wzorem przemysłowym zastrzeżonym wyłącznie dla Firmy Moje Bambino

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego (z tolerancją wymiarów ± 5cm).

3

poz. 54 część I

Proszę podać dokładne wymiary oraz ilość grzejników przeznaczonych do obudowy. Wprowadzony zapis „obudowy do grzejników 30 m2” powoduje, że potencjalny uczestnik postępowania przetargowego nie ma możliwości dokonania właściwej wyceny. W wymiarach należy ująć: - długość grzejnika, wysokość grzejnika, wysokość grzejnika od podłoża, głębokość grzejnika uwzględniającą jego odsunięcie od ściany, ilość grzejników, sposób podłączenia zasilania (boczny lub od podłoża)

Do zabudowy jest 18 grzejników, które usytuowane są we wnęce. Tak więc Zamawiający podaje wymiary wnęk, które trzeba zabudować. Zabudowa ażurowa, bez ścianek bocznych i górnego blatu, pogrubiona z każdej strony, listwa o grubości 2 cm, wymiary:

7 szt grzejników – 180 cm szer x 90 cm wys

7 szt – 155 x 90

1 szt – 170 x 90

2 szt – 105 x 140

1 szt – 95 x 140

+ jedna zabudowa o szerokości 150 cm szer x 95 cm wys z jedną ścianką boczną o szer 22 cm i górnym blatem o wym. 150 cm x 22 cm.

4

poz. 58 część I

Proszę podać dokładne wymiary oraz grubość wykładziny PCV. Istniejąca na rynku wykładzina występuje w szerokościach 2; 2,5; 3 i 4 m.

Wymagane wymiary przez Zamawiającego:

grubość: 2,5 – 3 mm

szerokość: 3 m,

długość: 23mb

5

poz. 12 część II

Czy dopuszcza się kubek 290 ml? To najmniejsza pojemność jeżeli chodzi o białe szkło ARCOROC

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na poj. 290 ml.

6

poz. 14 część II

Czy dopuszcza się cukiernicę  pojemność 300 ml?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na poj. 300 ml.

7

poz. 63 i 64 część II

Jako stal równoważną stosować AISI 411 (ferrytyczną nierdzewną) czy AISI 304 (kwasoodporną)?

Za równoważną Zamawiający uzna stal AISI 304.

8

część II

Czy można ponadto zastosować wszystkie sztućce (za wyjątkiem pozycji 20) zastosować z jednej linii ale o większych rozmiarach i wszystkie z połyskiem? Jeżeli nie to proszę wskazać z jakiej linii sztućce zostały wybrane do SIWZ.  

Dopuszcza się sztućce z jednej błyszczącej linii produkcyjnej przy założeniu, że poz 18 (łyżki średnie z przeznaczeniem do karmienia dzieci) wskazuje na łyżki które powinny być większe niż łyżeczka do herbaty i mniejsze niż łyżka stołowa (np. łyżki dla dzieci firmy BergHOFF lub AMEFA lub równoważne)

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż  „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający dokonuje zmiany Kalkulacji cenowej dla części nr 2 – Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) i sprzętu kuchennego – wg załącznika do niniejszej informacji.

 

Zmiany zostały zaznaczone na czerwono i obejmują:

1) zmiany ilości sztuk w poz. 24, 33, 35, 37, 42, 52, 55,

2) zmiany w zakresie dodania 3 nowych pozycji o nr 67, 68 i 69.

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę na część nr 2 – uwzględnili w/w zmiany oraz załączyli do oferty aktualny wzór kalkulacji cenowej dla tej części zamówienia.

POBIERZ ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK - Kalkulacja cenowa dla części nr 2 po modyfikacji


Warszawa: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Numer ogłoszenia w BZP: 83468 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kalkulacje cenowe), dla danej części zamówienia, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.70.00.00-9, 22.80.00.00-8, 39.16.21.00-6, 32.00.00.00-3, 30.21.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 1) 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. a) polegające na dostawie wyposażenia meblowego, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 60.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1, b) polegające na dostawie wyposażenia technologicznego / sprzętu kuchennego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 15.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2, c) polegające na dostawie artykułów szkolnych / papierniczych / biurowych, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 3.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3, d) polegające na dostawie zabawek dla dzieci / pomocy dydaktycznych / sprzętu do integracji sensorycznej, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4, e) polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub biurowego lub RTV lub AGD, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 10.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 5

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku składania oferty na część nr 1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - wyłącznie dla pozycji dla których dokument jest wymagany (zaznaczone w kol. 9 każdej kalkulacji cenowej w tym dla wszystkich pozycji kalkulacji cenowych w częściach nr 5 i 6). 2) W przypadku składania oferty na część nr 1 (poz.49 - lustra) należy dołączyć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną) oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa - właściwa dla danej części zamówienia na którą składana jest oferta. 4) Dowód wpłaty wadium - w przypadku składania oferty na część nr 1.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 2) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego). Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) i sprzętu AGD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego (mebli ze stali nierdzewnej) i sprzętu AGD.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa artykułów szkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów szkolnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.80.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, RTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, biurowego, RTV.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 30.21.30.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 13 03 2012
Dokument MS Word / 1.9 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.