Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P17/04/2012 Informacja o wyniku postępowania: Organizowanie imprez okolicznościowych – II procedura

 

Oznaczenie postępowania: P17/04/2012informacja o wyniku postępowania ZŻ/341/795/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 23.04.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na organizowanie imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Pani Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 5 lok. 2

za cenę: 30.726,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ „cena” waga 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7/28, 02-792 Warszawa

za cenę: 30.780,00 zł – oferta uzyskała 99,82 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ „cena” waga 100%

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2, 01-018 Warszawa

za cenę: 30.726,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ „cena” waga 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.