Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P57/10/2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - II procedura

 

Oznaczenie postępowania P57/10/2012Warszawa, dnia 19.10.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/2173/W/12/ZP/AKS

 

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie dostawy wyposażenia placów zabaw - II procedura

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie

 

W niniejszym postępowaniu, została złożona jedna ważna oferta, której cena (54.427,97 zł) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 35.113,07 zł (kwoty tej Zamawiający nie może zwiększyć).

 

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1:

Adro S.C.

Adam Giernatowski

Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Oferta za cenę: 54.427,97 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena – 100%.

 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.