Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P62/10/2012 Informacja o wyniku postepowania DOSTAWY Dostawy jaj kurzych

Oznaczenie postępowania: P62/10/2012 

ZŻ/341/2368/W/12/ZP/AK                                                     

Warszawa, dn. 16.11.2012 r.

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy jaj kurzych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Pan Biliński Waldemar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Biliński Biliński Waldemar

ul. Towarowa 14 paw. nr 45

10-416 Olsztyn

Oferta dodatkowa za cenę: 105.584,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Invest Michel” Mariola Michelis, Marek Michelis Spółka jawna

Kobierne 44A, 05-311 Dębe Wielkie

Oferta za cenę: 118.782,00 zł

Oferta uzyskała 88,88 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Ferma Oldar Aleksandra Dębska

ul. Sokołowska 16, Sokołów, 05-806 Komorów

Oferta dodatkowa za cenę: 108.223,60 zł

Oferta uzyskała 97,56 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

P.P.H.U. Biliński Biliński Waldemar

ul. Towarowa 14 paw. nr 45

10-416 Olsztyn

Oferta dodatkowa za cenę: 105.584,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.