Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P70/11/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego

 

Oznaczenie postępowania P70/11/2012Warszawa, dnia 13.12.2012 r.

ZŻ/341/2555/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie, dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w części nr 1 Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

 

Biurassic K. Bijata D. Mieszczyński Spółka jawna

ul. Górczewska 27/35

01-139 Warszawa

Oferta za cenę: 121.123,56 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 złożona w części nr 1 przez:

Biurassic K. Bijata D. Mieszczyński Spółka jawna

ul. Górczewska 27/35

01-139 Warszawa

Oferta za cenę: 121.123,56 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Warszawa, dnia 13.12.2012 r.

ZŻ/341/2555/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie, dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w części nr 2 Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

 

Pan Klukiewicz Sławomir, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Klukiewicz Sławomir, z siedzibą: ul. Dworcowa 105 lok. 1, 05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 52.240,09 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w części nr 1 przez:

Klukiewicz Sławomir

ul. Dworcowa 105 lok. 1

05-070 Sulejówek

Oferta za cenę: 52.240,09 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – waga 100%.

 

Oferta nr 2 złożona w części nr 2 przez:

Biurassic K. Bijata D. Mieszczyński Spółka jawna

ul. Górczewska 27/35

01-139 Warszawa

Oferta za cenę: 52.350,03 zł – oferta uzyskała 99,79 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – waga 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.