Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P75/12/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy świeżo wypiekanego pieczywa II procedura

Oznaczenie postępowania P75/12/2012Warszawa, dnia 20.12.2012 r.

ZŻ/341/2639/W/12/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w częściach nr 1-8 zamówienia

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są dostawy mleka i jego przetworów do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Sebex S.C. Sebastian Kurzajak, Piotr Urbaniak, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chrościckiego 93/105

za cenę:

Część nr 1 – 32.947,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 2 – 28.190,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 3 – 11.683,75 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 4 – 36.540,28 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 5 – 25.602,17 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 6 – 38.742,81 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 7 – 5.546,35 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 8 – 12.213,41 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Sebex Spółka cywilna

Sebastian Kurzajak

Piotr Urbaniak

ul. Chrościckiego 93/105

02-414 Warszawa

za cenę:

Część nr 1 – 32.947,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 2 – 28.190,06 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 3 – 11.683,75 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 4 – 36.540,28 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 5 – 25.602,17 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 6 – 38.742,81 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 7 – 5.546,35 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

Część nr 8 – 12.213,41 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena: 100%

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.