Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P79/12/2012 Informacja o wyniku postępowania USŁUGI Obiór i wywóz odpadów

Oznaczenie postępowania: P79/12/2012ZŻ/341/2673/W/12/ZP/AK                                                                      

 

Warszawa, dn. 28.12.2012 r.

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest obiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w Części nr 1 – Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

Pan Wojciech Byśkiniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Byś” Wojciech Byśkiniewicz z siedzibą w Warszawie (01-934 Warszawa) ul. Arkuszowa 43.

Cena oferty brutto: 66.625,20 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

„Byś”

Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

Cena oferty brutto: 66.625,20 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Cena oferty brutto: 69.660,00 zł

Oferta uzyskała 95,64 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

ZŻ/341/33/W/13/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 04.01.2013 r.

 

 

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest obiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych i segregowanych oraz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w Części nr 2 – Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Cena oferty dodatkowej: 16.146,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

„Byś”

Wojciech Byśkiniewicz

ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

Cena oferty dodatkowej brutto: 17.226,00 zł

Oferta uzyskała 93,73 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 2 w części nr 2 złożona przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 43

01-161 Warszawa

Cena oferty dodatkowej: 16.146,00 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.