Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P08/03/2013 Informacja o wyniku postępowania

 

Oznaczenie postępowania P08/03/2013
 

 

ZŻ/341/511/W/13/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 15.03.2013 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w Części nr 1 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami klasyki literatury dla dzieci:

 

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 17.528,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (427 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 1 przez:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1b lok. 2

15-037 Białystok

za cenę: 19.975,20 zł – oferta uzyskała łącznie 73,24 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 70,20 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 3,04 pkt (65 przedstawień)

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 1 przez:

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 17.528,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (427 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

 

ZŻ/341/512/W/13/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 15.03.2013 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w Części nr 2 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek tematycznych związanych z różnymi wydarzeniami w roku kalendarzowym oraz poruszające ważne problemy społeczne:

 

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 17.528,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,97 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 14,97 pkt (444 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona w Części nr 2 przez:

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”

ul. Daleka 1b lok. 2

15-037 Białystok

za cenę: 19.975,20 zł – oferta uzyskała łącznie 72,39 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 70,20 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 2,19 pkt (65 przedstawień)

 

Oferta nr 3 złożona w Części nr 2 przez:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 19.600,00 zł – oferta uzyskała łącznie 91,54 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 71,54 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (593 przedstawień)

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 2 przez:

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 17.528,00 zł – oferta uzyskała łącznie 94,97 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 14,97 pkt (444 przedstawień)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

ZŻ/341/513/W/13/ZP/AKS                                                                     

Warszawa, dn. 15.03.2013 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu

Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w Części nr 3 Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy):

 

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 29.960,00 zł – oferta uzyskała łącznie 99,47 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 19,47 pkt (551 imprez)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 3 przez:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

za cenę: 31.920,00 zł – oferta uzyskała łącznie 95,09 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 75,09 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 20 pkt (566 imprez)

 

Oferta nr 4 złożona w Części nr 3 przez:

Vena Agencja Eventowa Spółka cywilna Agnieszka i Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7/28

02-792 Warszawa

za cenę: 29.960,00 zł – oferta uzyskała łącznie 99,47 pkt:

            w kryterium nr 1 „cena” waga 80% : 80 pkt

            w kryterium nr 2 „doświadczenie” waga 20% : 19,47 pkt (551 imprez)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.