Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P14/05/2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania USUGI Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

Oznaczenie postępowania: P14/05/2013Warszawa, dnia 21.05.2013 r.

 

ZŻ/341/920/W/13/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamiera przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia postępowanie w części nr 1 i 2 z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszych ofert złożonych w tych częściach przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części zamówienia kwoty w wysokości 15.000,00 zł brutto na część nr 1 oraz 18.500,00 zł na część nr 2. Cena najkorzystniejszych ofert  w częściach nr 1 i 2, wynosi po 24.900,00 zł w każdej części – Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia w każdej z części do ceny najkorzystniejszej oferty w danej części.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa Komax Robert Chłód

ul. Kasztanowa 89B

42-100 Kłobuck

Oferta w części nr 1 za cenę: 24.900,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

Oferta w części nr 2 za cenę: 24.900,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ: cena - 70 pkt oraz metodologia świadczenia usług – 30 pkt.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Biuro Obsługi Budownictwa „Budoserwis” Joanna Ciepielak

ul. Żwirowa 6

05-070 Sulejówek

Oferta w części nr 1 za cenę: 14.000,00

Oferta w części nr 2 za cenę: 16.000,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Marek Zieliński

Mark Invest Nieruchomości

ul. Chełmżyńska 10B

04-247 Warszawa

Oferta w części nr 1 za cenę: 19.188,80

Oferta w części nr 2 za cenę: 9.225,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

BICO Group Tomasz Przybylski

ul. Rembielińska 20 lok. 85

03-352 Warszawa

Oferta w części nr 1 za cenę: 17.835,00

Oferta w części nr 2 za cenę: 17.835,00

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.