Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

Oznaczenie postępowania P22/06/2013Warszawa, dnia 01.07.2013 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6.

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 uprzejmie informuje, iż w wyniku dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, do drugiego etapu postępowania zakwalifikowali się następujący wykonawcy:

 

1)      Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane  Spółka akcyjna

2)   Konsorcjum: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiebiorctwo Budowlano-Usługowe Wiktor Spółka jawna – Lider Cz. P. B. P. Przemysłówka Spółka akcyjna – Partner

3)      Konsorcjum Lider AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Członek A-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4)      Konsorcjum: Lider  Adro S.C.  Adam Giernatowski,  Justyna Giernatowska Uczestnik  PPHU Arcus  Usługi Ogólnobudowlane Arkadiusz Masny

5)      SG Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

 

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza w/w Wykonawców do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6. Jednocześnie Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 16.07.2013 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 16.07.2013 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2013 r. pod numerem 109961 – 2013.


Do pobrania:

SIWZ

Część budowlana

Część elektryczna

Część sanitarna

Odpowiedź na pytania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.