Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P35/09/2013 Wynik postępowania USŁUGI Organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Oznaczenie postępowania P35/09/2013Warszawa, dnia 01.10.2013 r.

ZŻ/341/1938/W/13/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w częściach nr 1 i 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 1 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących adaptacjami bajek i baśni klasycznych lub adaptacjami klasyki literatury dla dzieci.

Część nr 3 Organizowanie imprez okolicznościowych (po jednej imprezie w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy).

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę: 21.944,43 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (263 przedstawienia teatralne)

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę: 37.508,85 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (791 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w częściach nr 1 i 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę: 21.944,43 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (263 przedstawienia teatralne)

 

Oferta nr 2 w części nr 3:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę: 37.508,85 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (791 imprez okolicznościowych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Warszawa, dnia 01.10.2013 r.

ZŻ/341/1939/W/13/ZP/AKS

 

 

Event Pro Maciej Stachurscy

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

tel/fax 0 22 649 53 44

eventpro@eventpro.com.pl

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest organizowanie przedstawień teatralnych i imprez okolicznościowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w zakresie:

Część nr 2 Organizowanie przedstawień teatralnych (po jednym przedstawieniu w każdej z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) będących inscenizacjami różnych wydarzeń w roku kalendarzowym oraz poruszających ważne problemy społeczne.

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

Oferta za cenę: 18.810,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (708 przedstawień teatralnych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2:

Agencja Artystyczna „Prima” Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk

ul. Wolność 5 lok. 2

01-018 Warszawa

Oferta za cenę: 18.810,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 70 pkt

doświadczenie 30% - 30 pkt (708 przedstawień teatralnych)

 

Oferta nr 2 w części nr 2:

Event Pro Maciej Stachurski

ul. Lasek Brzozowy 7 lok.28

02-792 Warszawa

Oferta za cenę: 21.944,43 zł – oferta uzyskała 88,65 pkt w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

cena 70% - 60 pkt

doświadczenie 30% - 28,64 pkt (676 przedstawień teatralnych)

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.