Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

Do Wykonawców biorących udział

w postępowaniu prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z

oprogramowaniem oraz oprogramowania

komputerowego dla Zespołu Żłobków

m. st. Warszawy.

 ZŻ/ 358 /341/W/07/ZP/JŚ

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy w związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły w dniu 02.03.2007 r. oraz 05.03.2007 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie, przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, monitor komputerowy 17”, Parametr: ,,W komplecie”. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju oprogramowanie Zamawiający zamierza zakupić (czy chodzi o sterowniki do monitora, instrukcje obsługi).

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż chodzi o sterownik do monitora.

 

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, komputer przenośny z oprogramowaniem, Parametr: ,,W komplecie”. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju oprogramowanie Zamawiający zamierza zakupić (czy chodzi o sterowniki, instrukcje obsługi, system operacyjny, aplikacje biurowe, itp.).

 

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż chodzi o sterowniki oraz system operacyjny Windows XP Professional

 

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 3 opisującym między innymi komputer przenośny Zamawiający nie określił jaki system operacyjny ma być zainstalowany. Proszę o sprecyzowanie zapisu.

 

Odpowiedź nr 3:

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 2.

 

Pytanie nr 4:

W tym samym załączniku opis drukarki dwustronnej ewidentnie wskazuje na model już nie produkowany, a tym samym nie dostępny w sprzedaży. Proszę o dostosowanie parametrów do potrzeb Zamawiającego.

 

 

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia w zakresie drukarki laserowej dwustronnej – 3 szt. W załączeniu Zamawiający przesyła zmodyfikowany opis.

 

 

Drukarka laserowa dwustronna – 3 szt.

 

Brother HL5250DN

Monochromatyczna drukarka laserowa Brother HL-5250DN z kartą sieciową i automatycznym Duplexem

 

Najważniejsze cechy:
Automatyczny Duplex

 

Parametr

Wymagana minimalna wartość parametru

Oferowana wartość parametru

Technologia druku

Laserowa

 

Szybkość druku

Do 28 str./min. (A4)

 

Pierwszy wydruk

Po mniej niż 8,5 sek.

 

Rozdzielczość

Do 1200 x 1200 dpi

 

Procesor

266 MHz

 

Pamięć

32 MB (maksimum 544MB)

 

Interfejs

Równoległy IEEE 1284

USB 2.0

Interfejs sieciowy 10/100 Base-TX

Ethernet

 

Emulacje

PCL®6, BR-Script3, IBM® ProPrinter XL, Epson® FX-850

 

Panel sterowania

Kontrolki

4 diody LED (Toner, Drum, Paper i        3- kolorowa dioda stanu drukarki)

 

Przyciski

2 przyciski (Go, Job Cancel)

 

Podawanie papieru

Wejście

Uniwersalna tacka na 50 arkuszy

Standardowy podajnik na 250 arkuszy

Opcjonalny podajnik na 250 arkuszy x 2 (maks. 500 arkuszy)

 

Odbiór papieru

Do 150 arkuszy wydrukiem do dołu

 

Inne

Zużycie energii

Podczas druku: 610 W

Standby: 80 W

Sleep: 9 W

 

Poziom hałasu

Podczas druku: do 53 dB

Standby: do 27 dB

 

Ekologia

Tryb oszczedzania energii

Tryb oszczedzania tonera

 

 

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert z dnia 09.03.2007 r. godz. 10.00, a otwarcia godz. 10.30 na dzień 12.03.2007 r. godzina składania do 11.00, godzina otwarcia ofert 11.30. W związku z powyższym odpowiednią treść otrzymują zapisy SIWZ w rozdziale 14.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.