Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P24/05/2014 Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6
Oznaczenie postępowania P24/05/2014

                                                                                        Warszawa, dnia 10.07.2014 r.

ZŻ/341/1485/W/14/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż uznał za zasadną informację, otrzymaną w trybie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, oraz w oparciu o art. 181 ust. 2 ustawy dokonał powtórnej oceny złożonych ofert.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy, , w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 2: Wykonanie dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej, urządzeń gastronomicznych oraz sprzętu kuchennego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6 następujący Wykonawca:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 2 złożona przez:

Technica Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczów

Oferta za cenę brutto: 242.888,89 zł

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 2 złożona przez:

"Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

ul. Szczecińska 25A

75-122 Koszalin

Oferta za cenę brutto: 323.665,89

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający podtrzymuje rozstrzygnięcie z dnia 18.06.2014 r.

 

Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Oferta za cenę brutto: 238.845,03 zł

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).                                                                                        Warszawa, dnia 10.07.2014 r.

ZŻ/341/1484/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o odrzuceniu oferty w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  jest wykonanie i dostawa wyposażenia meblowego i pozostałego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja żłobka nr 29 przy ul. Nike 6

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, informuje, iż uznał za zasadną informację, otrzymaną w trybie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, oraz w oparciu o art. 181 ust. 2 ustawy dokonał powtórnej oceny złożonych ofert. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający działając na podstawie:

1)      art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w części nr 2 przez Wykonawcę "Gama - Plawgo & Zawisza - Spółka jawna"

2)      art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” odrzucił ofertę złożoną w części nr 2 przez Wykonawcę S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski

 

Ad. 1)

Zamawiający podtrzymuje uzasadnienie odrzucenia oferty z dnia 16.06.2014 r.

 

Ad. 2)

Oferta Wykonawcy S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski podlega odrzuceniu jako nie spełniająca wymogów merytorycznych SIWZ co do oferowanego przedmiotu zamówienia (w zakresie poz. 11, 93, 99, 115, 123-124).

Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek wypełnienia Kalkulacji cenowej wraz z kolumną nr 8 ”Oferowany artykuł; Producent/nazwa własna (dotyczy wszystkich pozycji) + model/nr katalogowy (dot. poz. 6,7,8,13,16,26,33,36,38,39,46,184,185,186). Treść kol. nr 8 kalkulacji cenowej jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze SIWZ tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2010 r. X Ga 7/2010podanie producentów materiałów ma charakter potwierdzający istotny warunek zamówienia albowiem wraz z dokonanym przez zamawiającego opisem rodzajowym materiałów pozwala na dookreślenie i bliższą identyfikację oferowanych elementów”.

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował:

1)       paletę magazynową z tworzywa sztucznego + stal nierdzewna o wym. 105x50x25cm (+/- 10%) firmy Promag,

2)       wózek kelnerski 2 półkowy, o półkach głęboko tłoczonych, dolna część półki zaokrąglona. Wózek spawany. Wyposażone w 4 kółka obrotowe w tym dwa z hamulcem o średnicy 125 mm oraz gumowe odbojniki. Obciążenie na półkę ok 70 kg. Wymiary 90x60x97,5cm firmy Optimet MR-0405,

3)       zmywarkę gastronomiczną, nierdzewną z funkcją wyparzania; elektroniczny wyświetlacz temperatury;wbudowany  zmiękczacz wody, pompa zrzutowa wody; podwójne  ścianki obudowy, 4 programy myjące; temp. Mycia 50-60; temperatura wyparzania 80-90; wsad 330mm, kosz 500x500mm; wszystkie ramiona ze stali nierdzewnej; w zestawie dodatkowy komplet koszy (składający się z kosza do talerzy 1szt., kosza do szkła 1szt. oraz pojemnika na sztućce 2szt.) oraz dozownik płynu myjącego i płuczącego; wymiary 58-60x60-62x82-84cm. firmy Colged Isy-Tech 26-01,

4)       chlebak ze stali nierdzewnej o wym 43x26x19cm firmy Hendi,

5)       czajnik ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 l firmy Hendi,

6)       czasomierz, czas odliczania 99min i 59sek.; powiadomienie dźwiękowe końca odliczania firmy Stalgast,

7)       wałek do ciasta silikonowy firmy Hendi,

8)       widelce stołowe wykonane z błyszczącej stali nierdzewnej 18/10 z możliwością mycia w zmywarkach; dł całkowita ok.18cm firmy Stalgast,

9)       łyżki stołowe wykonane z błyszczącej stali nierdzewnej 18/10 z możliwością mycia w zmywarkach; dł całkowita ok.18cm firmy Stalgast,

10)   formę do ciasta metalowa  z powłoką non-stick; wymiary  ok.. 40x25cm firmy Hendi,

11)   formę do ciasta/ blacha z powłoką nieprzywierajacą o wymiarach ok. 40x10x8cm firmy Hendi,

12)   wieszak z 10 przesuwnymi haczykami wykonany z polerowanej stali nierdzewnej do zamontowania na ścianie; 10 haczyków, 23x700 mm firmy Stalgast,

13)   salaterkę o śr. 18 cm, wys. 3 cm, wykonaną ze szkła białego firmy Stalgast.

 

W dniu 23.06.2014 r. Zamawiający otrzymał w trybie art. 181 ust 1 ustawy PZP informację, z której wskazano, że:

1)       poz. 11 – firma Promag nie posiada palet w rozmiarze wskazanym w opisie pozycji i nie łączy tworzywa sztucznego ze stalą nierdzewną,

2)   poz. 17 – wymiary oferowanego wózka  kelnerskiego Optimet MR-0405 są niezgodne z wymiarami wskazanymi w opisie pozycji,

3)   poz. 46 – oferowana zmywarka Colged Isy-Tech 26-01 nie posiada wskazanych w opisie pozycji funkcji (brak wbudowanego zmiękczacza wody, ramiona górne nie są wykonane ze stali nierdzewnej),

4)   poz. 93 – firma Hendi nie posiada w swojej ofercie chlebaków,

5)   poz. 99 –firma Hendi nie posiada w swojej ofercie czajnika ze stali o poj. 4,5l,

6)   poz. 100 – firma Stalgast nie posiada w swojej ofercie czasomierza zgodnego z opisem pozycji,

7)   poz. 115 – firma Hendi nie posiada w swojej ofercie wałka silikonowego zgodnego z opisem pozycji,

8)   poz. 116-117 – firma Stalgast nie posiada w swojej ofercie sztućców zgodnych z opisem pozycji,

9)   poz. 123-124 – firma Hendi nie posiada w swojej ofercie form do ciasta zgodnych z opisem pozycji,

10)   poz. 183 – firma Stalgast nie posiada w swojej ofercie wieszaka z 10 przesuwnymi haczykami, tj. zgodnego z opisem pozycji

11)   poz. 189 – firma Stalgast nie posiada w swojej ofercie salaterki o śr. 18 cm i wys. 3 cm wykonanej ze szkła białego, tj. zgodnej z opisem pozycji.

 

Zamawiający uznał informację za zasadną i dokonał powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust 1 ustawy PZP w zakresie określonym w przekazanej informacji.

             Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, wskazał, iż fakt braku zaoferowanych produktów w katalogu czy ofercie danego producenta/oferenta nie oznacza, iż produkt nie może zostać przez nich dostarczony. Wykonawca w stosunku do wszystkich wymienionych pozycji wskazał, iż są to wyroby spoza katalogu, oferowane przez podane firmy „na zamówienie”.

 

Zamawiający, z uwagi na brak możliwości samodzielnego ustalenia zgodności zaoferowanych artykułów z opisem przedmiotu zamówienia, wystąpił do wskazanych przez Wykonawcę producentów o potwierdzenie lub zaprzeczenie możliwości dostarczenia w/w urządzeń i artykułów. W terminie do dnia 09.07.2014 r.:

-        firma Promag S.A. poinformowała, iż oferta firmy jest ogólnie dostępna i Wykonawca mógł zaproponować standardowe produkty z oferty firmy, które odbiegają od wymiarów wskazanych w SIWZ, ponadto firma nie byłaby w stanie dostarczyć produkt spełniającego wymagania w SIWZ,

-        firma Hendi Polska Sp. z o.o. poinformowała, iż w swojej ofercie handlowej nie posiada artykułów wyposażenia gastronomicznego wskazanych przez Wykonawcę, a jedynym produktem zbliżonym do produktu przedstawionego przez Wykonawcę jest czajnik ze stali nierdzewnej, z tym że jego pojemność fabryczna to 6,5l a nie 4,5l.

W dniu 10.07.2014 r. firma Stalgast Sp. z o.o. zaprzeczyła możliwości dostarczenia produktów wskazanych przez Wykonawcę.

Zgodnie z treścią orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o Sygn. akt KIO 2406/13 "zaoferowanie materiału (…) którego nie mana rynku musi być uznane jako zaoferowanie świadczenia niemożliwego do spełnienia (…) zamawiający mając świadomość opisywanego błędu w ofertach jest obowiązany do odrzucenia tych ofert na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 PZP gdyż wykonanie umowy na podstawie treści omawianych, błędnych ofert jest niemożliwe a więc umowa taka byłaby nieważna na podstawie art. 387 par 1 KC".

Wykonawca składając ofertę, jako profesjonalista zobowiązany jest sprawdzić dostępność oferowanych towarów, tj. możliwość ich zamówienia. W ofercie, Wykonawca zaoferował urządzenia i artykuły, które nie są dostępne. Podkreślić należy, iż Zamawiający nie wymagał od Wykonawców przedstawienia kart katalogowych oferowanego wyposażenia, z uwagi na wymóg wskazania producenta a w niektórych pozycjach dokładnego modelu czy numeru katalogowego. Zamawiający identyfikuje artykuł po informacjach wpisanych w kol. nr 8 Kalkulacji cenowej. Wskazanie producenta, który nie ma w swojej ofercie takiego artykułu, jest równoznaczne z brakiem wskazania producenta / modelu – w każdym z tych przypadków, Zamawiający nie będzie wstanie odebrać przedmiotu zamówienia jako zgodnego z ofertą Wykonawcy.

Wykonawca zaoferował artykuły producentów (w zakresie poz. 11, 93, 99, 115, 123-124), które nie są dostępne na rynku. W związku z powyższym należy uznać, iż oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy PZP w zw. z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym „umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna”.

 

            Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.