Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P51/10/2014 DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P51/10/2014Warszawa, dnia 06.10.2014 r.

ZŻ/341/2194/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1, 2 i 3

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz  artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach:

 

Część nr 1)  

Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Część nr 2)  

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Część nr 3)  

Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

W w/w częściach nie wpłynęły żadne oferty.

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
SIWZ P 51 10 2014
Dokument MS Word / 0.4 MB
ikona
Zał 5 b do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 0.1 MB
ikona
Zał 5a do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.5 MB
ikona
Zał 5a do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 45 kB
ikona
Zał 5b do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
Zał. 5c do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
Zał. 5c do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 36 kB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.