Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P51/10/2014 DOSTAWY Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P51/10/2014Warszawa, dnia 06.10.2014 r.

ZŻ/341/2194/W/14/ZP/AKS

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania w części nr 1, 2 i 3

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz  artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach:

 

Część nr 1)  

Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Część nr 2)  

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Część nr 3)  

Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

W w/w częściach nie wpłynęły żadne oferty.

 

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
SIWZ P 51 10 2014
Dokument MS Word / 0.4 MB
ikona
Zał 5 b do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 0.1 MB
ikona
Zał 5a do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.5 MB
ikona
Zał 5a do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 45 kB
ikona
Zał 5b do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
Zał. 5c do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
Zał. 5c do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 36 kB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.