Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P54/10/2014 Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania P54/10/2014Przedmiot zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu do integracji sensorycznej oraz artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.10.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 334434 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

 

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5a, 5b i 5c do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach

 

Część nr 1)  

Dostawa artykułów do zabaw na wolnym powietrzu do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Część nr 2) 

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Część nr 3)  

Dostawa sprzętu do integracji sensorycznej do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

W częściach nr 2 i 3 nie wpłynęły żadne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1 w części nr 1 złożona przez:

Granabud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane

Rafał Gębal

ul. Górczewska 116a lok. 70

01-460 Warszawa

Oferta za cenę: 89.784,90

Oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pliki do pobrania:
ikona
Informacja o odrzuceniu oferty w cz. 1
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
ikona
P54102014 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Dokument Adobe PDF / 0.2 MB
ikona
P54102014 SIWZ
Dokument MS Word / 0.4 MB
ikona
P54102014 Zał 5a do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.5 MB
ikona
P54102014 Zał 5a do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 45 kB
ikona
P54102014 Zał 5c do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 36 kB
ikona
P54102014 Zał. 5b do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
P54102014 Zał. 5b do SIWZ XLS
Arkusz MS Excel / 0.1 MB
ikona
P54102014 Zał. 5c do SIWZ DOC
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.