Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P56/10/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Oznaczenie postępowania P56/10/2014Przedmiot zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2014 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Numer ogłoszenia w BZP: 348342 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

Pomocniczo Zamawiający udostępnia dla Wykonawców Załącznik nr 5 do SIWZ w pliku XLS. W pliku zostały ustawione stosowne formuły samoliczące cenę jednostkową brutto, oraz wartości łączne brutto i netto. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z pliku XLS wpisują wyłącznie cenę jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT (bez "%") oraz nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego artykułu.

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści SIWZ w zakresie załącznika nr 5 do SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ (pismo z dnia 22.10.2014 r. znak ZŻ/341/2314/W/14/ZP/AKS) oraz nowy wzór kalkulacji cenowej.

Zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

UWAGA! W dniu 23.10.2014 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (pismo znak ZŻ/341/2335/W/14/ZP/AKS)

 

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ wraz ze SIWZ (pismo z dnia 24.10.2014 r. znak ZŻ/341/2257/W/14/ZP/AKS) oraz nowe wzory kalkulacji cenowych (dla części nr 1 i części nr 2 zamówienia).

Zmiany dotyczą:

 

1) podziału zamówienia na dwie części:

Część nr 1) 

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedra

Część nr 2)  

Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka – II procedura

 

2) dodania do części nr 1 poz. 31

 

3) zmiany terminu składania / otwarcia ofert na dzień 30.10.2014 r. (godzina bez zmian).

UWAGA!

Nastąpiła zmiana treści SIWZ. Zamawiający udostępnia informację o zmianie treści SIWZ wraz ze SIWZ (pismo z dnia 28.10.2014 r. znak ZŻ/341/2374/W/14/ZP/AKS)

Zmiana dotyczy:

1)       modyfikuje się załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę koloru w poz. 31 Fotel biurowy – tapicerowany:

„tapicerowany naturalną skórą w kolorze karmelowym (alternatywnie, gdy taki kolor jest niedostępny: brązowym)”

2)       modyfikuje się pkt 9.3.1 i 9.3.2 do SIWZ – poprzez usunięcie poz. 29 z pkt 9.3.2 i dodanie poz. 29 i 31 do pkt 9.3.1 - pkt 9.3.1 i 9.3.2 otrzymują następujące brzmienie:

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
ikona
ikona
ikona
ikona
SIWZ
Dokument MS Word / 0.7 MB
ikona
SIWZ z dnia 24.10.2014
Dokument MS Word / 0.9 MB
ikona
ikona
Zał. 5 do SIWZ Kalkulacja cenowa
Arkusz MS Excel / 34 kB
ikona
Zał. 5 kalk. cen. z dnia 22.10.2014
Arkusz MS Excel / 34 kB
ikona
Zał. 5a do SIWZ z dnia 24.10.2014
Arkusz MS Excel / 34 kB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.