Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P73/11/2014 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych - II procedura

Oznaczenie postępowania P73/11/2014Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadań inwestycyjnych - II procedura w podziale na części:

Część nr 1) Modernizacja Żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107

Część nr 2) Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.12.2014 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP: Numer ogłoszenia: 388926 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP
Dokument Adobe PDF / 0.4 MB
ikona
ikona
ikona
SIWZ z dnia 26.11.2014
Dokument MS Word / 0.8 MB
ikona
Zał. 5a do SIWZ - OPZ Cz. 1
Dokument MS Word / 0.1 MB
ikona
Zał. 5b do SIWZ - OPZ Cz. 2
Dokument MS Word / 0.1 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.