Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zasady rekrutacji do Dziennego opiekuna.

Rodzice zainteresowani opieką Dziennego opiekuna muszą zarejestrować się w systemie rekrutacji na stronie www.zlobki.waw.pl w zakładce ZAPISZ DZIECKO.
Rejestrując się w systemie podać należy PESEL dziecka.
W przypadku osób już zarejestrowanych (oczekujących na miejsce w żłobku) – należy podać PESEL jednego z rodziców dziecka.
W trakcie rejestracji, rozwijając listę żłobków pierwszego wyboru, należy wybrać tylko jedną pozycję – Dzienny opiekun. Pozostałe kryteria należy wypełniać wg kolejności, a przy punkcie: Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/na objęciem dziecka opieką przez Dziennego opiekuna? – w tym polu należy wybrać lokalizację świadczenia usług przez Dziennego opiekuna.

Kryteria przyjęć do Dziennego opiekuna
1. Miejsce zamieszkania w m.st. Warszawa.
2. Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy (również do szczególnych organów skarbowych na terenie m. st Warszawy).
3. Wiek dzieci korzystających z usług Dziennego opiekuna - od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.
4. Rodzice utworzą grupę 5 –ga dzieci w środowisku lokalnym.
Ponadto rodzice zobowiążą się do:
• udzielania pomocy Dziennemu opiekunowi w sprawowaniu opieki na dziećmi co najmniej przez 8 godzin tygodniowo;
• zapewnienia dziecku dziennego wyżywienia, w tym napojów;
• ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka i uiszczanie tych opłat w terminie do dnia 12 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni u kierownika wskazanego żłobka.
Po spełnieniu powyższych kryteriów, o przyjęciu do Dziennego opiekuna decyduje liczba punktów, a w przypadku takiej samej liczby punktów – data rejestracji w systemie.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w ciągu 10 dni roboczych w Biurze Zespołu Żłobków m. st. Warszawy przy ul. Belgijskiej 4 – II piętro.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.