Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P11/07/2017 Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy II procedura
Oznaczenie postępowania P11/07/2017

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części na potrzeby realizacji projektu: „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPWA.08.03.02-14-6741/16-00

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.07.2017 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Pliki do pobrania:
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
Informacja z owtarcia ofert
Dokument Adobe PDF / 0.3 MB
ikona
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
ikona
Ogłoszenie o zamówieniu
Dokument Adobe PDF / 0.1 MB
ikona
SIWZ
Dokument MS Word / 0.9 MB
ikona
ikona
Zał. 3.1.A Kalkulacja cenowa cz. 1
Arkusz MS Excel / 0.5 MB
ikona
Zał. 3.1.B OZP cz. 1
Dokument Adobe PDF / 0.6 MB
ikona
Zał. 3.2.A Kalkulacja cenowa cz. 2
Arkusz MS Excel / 0.5 MB
ikona
Zał. 3.2.B OPZ cz. 2
Dokument Adobe PDF / 1.1 MB
ikona
Zał. 3.3.A Kalkulacja cenowa cz. 3
Arkusz MS Excel / 0.5 MB
ikona
Zał. 3.3.B OPZ cz. 3
Dokument Adobe PDF / 1.1 MB
ikona
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.