Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Misja Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz Standardy Opieki

więcej


Uchwała Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st.Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Zarządzenie nr 29/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 29/2011
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze w tym na kierownicze stanowiska urzednicze w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Uchwała nr XVII/327/2011Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16 czerwca 2011 roku


Uchwała nr XVII/327/2011
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m. st. Warszawy i połączenia żłobków m.st.Warszawy w zespół

więcej


Uchwała nr XVIII/382/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r.

Uchwała nr XVIII/382/2011
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


Zarządzenie nr 61/2011 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 61/2011
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych żłobkom m.st. Warszawy wchodzącym w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

więcej


UCHWAŁA NR XXIII/467/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIII/467/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/940/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/940/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m. st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/939/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/939/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/938/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/938/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR XXXVII/937/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/937/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r..

w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m. st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat

więcej


Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR XVII/382/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 czerwca 2012 r.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR XVII/382/2011
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 28 czerwca 2012 r..

w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR XXXIX/1032/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1032/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR XXXIX/1286/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/1286/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 listopada 2012 r.

utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1698/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1698/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1699/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1699/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.
utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXI/1700/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXI/1700/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXIV/1778/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 września 2013 r.

UCHWAŁA NR LXIV/1778/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


UCHWAŁA NR LXXI/1849/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1849/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


UCHWAŁA NR LXXVIII/2017/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/2017/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

więcej


Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 14/2014
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Żłobkowi nr 50 chodzącego w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2276/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2276/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2277/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2277/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2278/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2278/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2279/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2279/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2280/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2280/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2281/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r

Uchwała nr LXXXIX/2281/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2282/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2282/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2283/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2283/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 51 przy ul. Św. Bonifacego 81 w Warszawie

więcej


Uchwała nr LXXXIX/2284/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała nr LXXXIX/2284/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół

więcej


Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 13/2015
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 18/2015
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 3 marca 2015 roku


zmieniające zarządzenie nr 29/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Żłobków m.st. Warszawy

więcej


Zarządzenie nr 62/2016 Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Zarządzenie nr 62/2016
Dyrektora Zespołu Żłobków m. st. Warszawy
z dnia 21 grudnia 2016roku

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Żłobkowi nr 55 wchodzącemu w skład Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

więcej


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ-ZP.26.9.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.