Informacja dla rodziców otrzymujących Warszawski Bon Żłobkowy

Drodzy Rodzice,

informujemy, że w dniu 4 czerwca br. został ponownie udostępniony System rekrutacji dla rodziców. Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka osób, które pobierają świadczenie rodzinne pn. warszawski bon żłobkowy zostaną odblokowane, a ich status zostanie zmieniony na „oczekujący”, dzięki czemu dzieci będą mogły wziąć udział w rekrutacji podstawowej na nowy rok szkolny.

Ponadto informuję, że w związku z aktualizacją formularza rekrutacyjnego składanego w Systemie w styczniu br., w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny, niezbędne jest dokonanie aktualizacji złożonego w systemie rekrutacji wniosku.

W terminie od 4 czerwca do 15 czerwca 2021 r. do  godz. 23:59 będą Państwo mogli edytować swój wniosek w Systemie rekrutacyjnym. W tym czasie nastąpi aktualizacja pozycji dziecka w kolejce zgodnie z wiekiem dziecka na dzień 1.09.2021 r.  Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022 do żłobków oraz placówek z dofinansowaniem nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r.

W przypadku chęci skorzystania z warszawskiego bonu żłobkowego w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć nowy wniosek o bon żłobkowy, co będzie możliwe od 1 sierpnia 2021 r. Warunki przyznania świadczenia pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przejdź do treści