Wolne miejsca w warszawskich placówkach w Dzielnicach Ursynów, Ursus i Włochy (stan na dzień 27.12.2021 r.)

Drodzy Rodzice,

zachęcam do skorzystania z oferty bezpłatnych miejsc w warszawskich placówkach w Dzielnicach Ursynów, Ursus i Włochy.

Według stanu na dzień 27 grudnia 2021 r. dysponujemy ponad 60 wolnymi miejscami w poniższych placówkach:

Ursynów

  • Placówka nr 256 Stacja Edukacja, ul. Transportowców 1

Ursus

  • Żłobek nr 72 PROJEKT UE “Maluchy żłobkują, rodzice pracują”, ul. H. Pobożnego 33

Włochy

  • Żłobek nr 71, ul. Astronautów 5 PROJEKT UE „Żłobek szansą na równy start”

Zachęcam do sprawdzenia na stronie systemu rekrutacji w zakładce Informator (ikona zielonych domków), w których grupach wiekowych dostępne są wolne miejsca.

Wnioski dzieci rekrutowane są w ramach automatycznego procesu kwalifikacji w godzinach nocnych, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów za spełnione kryteria, a w przypadku takiej samej liczby – datą rejestracji wniosku w systemie. W celu skorzystania z oferty powyższych placówek, we wniosku o przyjęcie dziecka należy dokonać zmiany wyboru preferowanych placówek.

Jednocześnie przypominam, że trwa rekrutacja do Żłobka nr 71 przy ul. Astronautów 5 /Włochy/ oraz Żłobka nr 72 przy ul. Henryka II Pobożnego 33 /Ursus/, w których miejsca są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”.

Celem uzyskania szczegółowych informacji nt. Żłobka nr 71 i Żłobka nr 72 proszę o zapoznanie się z dokumentacją projektową, którą znajdą Państwo na stronach:

Z poważaniem,

Edyta Jóźwiak

Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Przewiń do góry Przejdź do treści