Procedura organizacji opieki w żłobkach m.st. Warszawy

Drodzy Rodzice,

18 maja, w poniedziałek, Warszawa uruchomi miejskie żłobki.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w żłobkach. Dlatego na podstawie wytycznych rządu oraz instytucji odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną, przygotowane zostały szczegółowe procedury bezpieczeństwa i zasady organizacji opieki nad dziećmi i pracy żłobków w najbliższym czasie.

Chcemy zapewnić miejsce w żłobkach jak największej liczbie dzieci, wspierając Państwa powrót do obowiązków zawodowych. Możemy jednak na podstawie wytycznych rządu przyjąć do żłobków znacznie mniej dzieci niż do tej pory.

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i firm produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem COVID oraz pracownicy sektora opieki nad dziećmi. Będziemy również codziennie badać stan zdrowia dziecka. Każdorazowo decyzje o przyjęciu dziecka do żłobka lub odmowie podejmuje kierownik żłobka.

Przedstawiamy Państwu procedurę, która mówi, jak zadbamy o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz personelu w żłobkach oraz jak zostanie zorganizowana opieka. Proszę o zapoznanie się z nią oraz bezwzględne stosowanie się do wszystkich wytycznych. Naszym obowiązkiem jest również przypomnieć o istniejących ryzykach epidemiologicznych oraz konieczności przestrzegania ustalonych przez rząd sposobów postępowania.

Jeszcze w tym tygodniu kierownicy placówek będą się z Państwem kontaktować telefonicznie w celu potwierdzenia decyzji w zakresie potrzeby opieki nad dzieckiem od 18 maja.

Personel żłobków dołoży wszelkiej staranności, by przestrzegać rygorystycznych procedur bezpieczeństwa. O to samo prosimy tez Państwa.

Będziemy informować na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach, które mają zapewnić bezpieczeństwo pobytu Państwa dzieci w żłobkach.

Z poważaniem,

Edyta Jóźwiak

———
AKTUALIZACJA: Zaktualizowano załączniki (10.06.2020)
———

Scroll to Top
Skip to content