Badanie rozwoju językowego dzieci

Szanowni Rodzice, 

Naukowcy z Wydziału  Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zajmują się badaniem rozwoju językowego dzieci zwracają się z prośbą skierowaną do rodziców dzieci w wieku 8-36 miesięcy o wzięcie udziału w badaniu.

Poniżej informacja przesłana przez badaczy:

W związku z zagrożeniem koronawirusem i decyzją o tymczasowym zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków i placówek opiekuńczo-wychowawczych, jako naukowcy i rodzice, chcemy przekonać się, jak przebywanie w kwarantannie lub pozostawanie w domu wpływa na rozwój językowy dzieci. W tym celu przygotowaliśmy dla rodziców dzieci w wieku 8-36 miesięcy dwa kwestionariusze: jeden do wypełnienia na początku lub w okresie pozostawania w domu, a drugi po ponownym otwarciu placówek edukacyjnych.

Nasze badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etyki Badań Naukowych działającej przy Wydziale Psychologii UW.

W ramach badania, rodzic/opiekun dziecka wypełnia jeden lub dwa kwestionariusze online, które dotyczą ogólnych informacji o dziecku (np. wiek, płeć, język ojczysty, czy dziecko urodziło się w terminie, czy dziecko ma problemy ze słuchem lub wzrokiem), o matce (język ojczysty matki, miejsce urodzenia, poziom wykształcenia, ogólne postawy wobec wychowania). Następnie rodzic otrzymuje listę słów, na której zaznacza słowa, które jego dziecko rozumie (8-18 miesięcy) lub mówi (9-36 miesięcy). Tę samą listę słów zawiera drugi kwestionariusz, wysyłany po ponownym otwarciu przedszkoli i żłobków. 

Zebrane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Przy przechowywaniu danych zebranych w projekcie zachowujemy ich pełną poufność. Wyniki badań będą przedstawiane jedynie zbiorczo. Nie udostępniamy osobom trzecim indywidualnych wyników osób badanych. 

W razie pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresami: ewa.haman@psych.uw.edu.pl, oraz magdalena.luniewska@psych.uw.edu.pl 

Informacja o badaniu w załączeniu (poniżej)

Scroll to Top
Skip to content