I etap rekrutacji zakończony

Drodzy Rodzice,

informujemy, że I etap procesu rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021 został zakończony.

Wszyscy rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane w I etapie rekrutacji otrzymują wiadomość
e-mail o zakwalifikowaniu. Informacje te sprawdzą również Państwo logując się na konto w portalu rekrutacyjnym.

W wyniku I etapu rekrutacji pozostało ponad 2000 wolnych miejsc, które zostaną udostępnione w systemie rekrutacji nie wcześniej niż 29 czerwca 2020 r. W tym czasie w systemie rekrutacji pojawią się również nowe placówki.

W związku z powyższym harmonogram rekrutacji ulega zmianie, a II etap rekrutacji rozpocznie się nie wcześniej niż 29 czerwca 2020 r. 

Przeprowadzany proces rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w ramach całkowitej liczby miejsc organizacyjnych w danej placówce. Udostępnienie tych miejsc od września 2020 r. uzależnione jest od wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną na terenie m.st. Warszawy, z troski o bezpieczeństwo najmłodszych warszawiaków, nie przyjmujemy dzieci poniżej 1 roku życia.

Scroll to Top
Skip to content