II etap rekrutacji zakończony

Drodzy Rodzice,

informujemy, że II etap procesu rekrutacji do żłobków m.st. Warszawy, publicznych punktów dziennego opiekuna oraz placówek dofinansowanych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna na rok szkolny 2020/2021 został zakończony. Udostępniliśmy blisko 3100 wolnych miejsc dla najmłodszych warszawiaków
Wszyscy rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane w II etapie rekrutacji otrzymali wiadomość e-mail o zakwalifikowaniu. Informacje te sprawdzą Państwo również logując się na konto w portalu rekrutacyjnym.
W wyniku II etapu rekrutacji pozostało ponad 1100 wolnych miejsc, które zostaną udostępnione 22 lipca 2020 r. w rekrutacji uzupełniającej. W przypadku zainteresowania wolnym miejscem należy zmienić w systemie wybraną placówkę.

Przeprowadzany proces rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w ramach całkowitej liczby miejsc organizacyjnych w danej placówce. Udostępnienie tych miejsc od września 2020 r. uzależnione jest od wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Edyta Jóźwiak
Dyrektor
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Scroll to Top
Skip to content