Koronawirus SARS-CoV-2 – Zamknięcie placówek

Szanowni Państwo,

W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r.

Jednocześnie w tym samym dniu zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przedłużające okres jego pobierania także do 3 maja 2020 r.

Z uwagi na fakt, iż treść  opublikowanego w dniu 25.04.br. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest spójna z komunikatem Rządu z dnia 24.04.br. w sprawie zamknięcia placówek opieki nad dziećmi do lat 3  będziemy na bieżąco monitorować sytuację oraz podawane przez stronę rządową oraz MRPiPS informacje.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o  wszelkich zmianach i ewentualnych decyzjach.

Scroll to Top
Skip to content