Materiały informacyjne dla placówek do pobrania

W związku z otwarciem placówek publicznych i niepublicznych posiadających podpisaną umowę z Urzędem m.st. Warszawy przedstawiamy materiały informacyjne do pobrania.

PLACÓWKI PUBLICZNE:

Plakaty informacyjne dla pracowników placówek publicznych

Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach publicznych

Ulotka – dezynfekcja rąk

Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

Plakaty informacyjne dla pracowników placówek niepublicznych dofinansowanych

Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach niepublicznych dofinansowanych

Ulotka – dezynfekcja rąk

Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi

Dodatkowo udostępniamy wzory wykorzystywane z Zespole Żłobków m.st. Warszawy bez logotypów. Materiały zostały przygotowane w oparciu o wytyczne przygotowane we współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Placówki niepubliczne, które nie otrzymują dofinansowania ze środków Miasta Stołecznego Warszawy nie są zobowiązane do ich wykorzystywania, a Zespół Żłobków nie bierze odpowiedzialności za dostosowanie placówki prywatnej do wymaganych standardów.

PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

Plakaty informacyjny dla pracowników placówek niepublicznych

Plakaty informacyjne dla rodziców w placówkach niepublicznych

Ulotka – dezynfekcja rąk

Plakat informacyjny – Rozmawianie z dziećmi

Scroll to Top
Skip to content