Potwierdzenie woli kontynuowania opieki na rok szkolny 2020/2021.

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniach 18 – 28 maja br. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2020/2021.
Dbając o zdrowie Państwa jak również w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2020/2021 proszę o odesłanie informacji zwrotnej do placówki, z którą mają Państwo zawartą umowę, o treści:
„……(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i ….…. (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2020/2021 w placówce nr …… przy ul. …………. przez moje/nasze dziecko: ………………………………………….(imię i nazwisko dziecka)”.

Informacja ta powinna być przekazana z adresu mailowego, który znajduje się we wniosku w Systemie rekrutacyjnym w terminie do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 14:00.
Brak przekazania informacji zwrotnej może skutkować brakiem przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

Przewiń do góry Przejdź do treści