Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobków.

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 568/2020 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz prowadzenia działalności przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez m.st. Warszawę w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Dokument dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Scroll to Top
Skip to content