Kompetencje

 1. Swoją pracę wykonujemy sumiennie i uczciwie, biorąc za nią pełną odpowiedzialność.
 • Stawiamy na doskonalenie zawodowe;
 • Pozyskujemy personel o wysokich kwalifikacjach;
 • Wdrażamy ścieżkę awansu zawodowego;
 • Tworzymy możliwości i warunki rozwoju osobistego;
 • Troszczymy się o nasze zasady;
 • Motywujemy do efektywnej pracy;
 • Cenimy i odpowiednio honorujemy;
 • Pracownicy są naszym potencjałem.
 1. Uwzględniamy potrzeby rodziców i dzieci.
 • Rodzice i dzieci są na pierwszym miejscu;
 • Mamy zawsze dla nich czas;
 • Przekazujemy pełną informację o nas;
 • Wszystkie nasze myśli i działania skierowane są na Rodziców i Dzieci;
 • Wspieramy rodziców w procesie rozwoju i wychowania;
 • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów.
 1. Pracujemy w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii i pedagogiki małego dziecka.          
 • Realizujemy program dobrej adaptacji;
 • Żłobek otwarty na  otoczenie społeczne – środowisko;
 • Uczymy poprzez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy
  z dziećmi;
 • Prowadzimy zajęcia umuzykalniające przez wykwalifikowanych instruktorów;
 • Organizujemy przedstawienia teatralne;
 • Tworzymy bazę w oparciu o nowoczesne zabawki, pomoce i sprzęt dydaktyczny;
 • Pomagamy dzieciom z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi;
 • Stosujemy wszystkie rodzaje diet ze wskazań lekarskich;
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z placówkami naukowymi;
 • Korzystamy z doświadczeń Polski i Europy.
 1. Zarządzanie jest przeżywane, a organizacja ożywiana.
 • Określamy priorytety;
 • Jesteśmy otwarci na nowości;
 • Dbamy o nasz wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny;
 • Sukces firmy jest sukcesem pracowników;
 • Zarządzanie sytuacyjne i indywidualne;
 • Mamy odwagę dla dokonywania zmian;
 • Mamy odwagę poddać się ocenie i weryfikacji;
 • Będziemy wyciągać wnioski, by ulepszać jakość pracy i tworzyć programy rozwoju strategicznego;
 • Postępujemy interdyscyplinarnie;
 • Stosujemy przejrzyste procesy decyzyjne;
 • Korzystamy z wiedzy i pomysłów pracowników;
 • Stawiamy na dobrą komunikację interpersonalną;
 1. Chcemy być liderem opieki nad małym dzieckiem.
 • Promujemy i jesteśmy dumni z naszych osiągnięć;
 • Wychowujemy kolejne pokolenia;
 • Jesteśmy dumni z naszych  wieloletnich tradycji;
 • Nasze osiągnięcia są znane i cenione;
 • Chcemy być najlepsi na rynku;
 • Budujemy kulturę organizacji;
 • Poszukujemy kontaktów na zewnątrz;
 • Wypracowujemy standardy jakości  usług;
 • Jesteśmy rozpoznawalni;
 • Tworzymy markę;
 • Jakość działania jest dla nas oczywista;
 • Dbamy o standard bazy lokalowej.
 1. Dbamy o życzliwą i przyjazną atmosferę w pracy.
 • Szanujemy się wzajemnie;
 • Rozmowa jest ważniejsza, niż słowo pisane;
 • Traktujemy ze zrozumieniem problemy innych;
 • Konflikty traktujemy jako coś naturalnego, staramy się wyciągać z nich wnioski na przyszłość; zdajemy sobie sprawę ze wzajemnych zależności;
 • Rozwiązań problemów poszukujemy wspólnie;
 • Przekazujemy tylko prawdziwe i rzetelne informacje;
 • Dbamy o prawidłowy przypływ informacji;
 • Nastawienie na współpracę niezależnie od podziałów.
Utworzył/a: Data utworzenia Zmodyfikował/a Data ostatniej modyfikacji
Karol Szlifirski 29-10-2020 11:46:08 Karol Szlifirski 24-02-2021 15:21:33
Scroll to Top
Skip to content