Przedmiot działalności

Celem działania Zespołu jest usprawnienie organizacji pracy żłobków m. st. Warszawy wchodzących w jego skład.
Do zadań Zespołu należy:

  1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków;
  2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  3. Koordynowanie procesu rekrutacji do żłobków.

Zespół prowadzi obsługę żłobków pod względem:

  1. Administracyjnym;
  2. Finansowym;
  3. Księgowym;
  4. Kadrowym

W realizacji zadań Zespół współdziała z organami m. st. Warszawy, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Utworzył/a: Data utworzenia Zmodyfikował/a Data ostatniej modyfikacji
Karol Szlifirski 29-10-2020 11:47:07 Karol Szlifirski 24-02-2021 15:02:05
Scroll to Top
Skip to content