Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1200px-Logo_BIP_uproszczone.svg

Rekrutacja do placówek

W systemie rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, który służy do prowadzenia rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się następujące typy placówek:

 1. Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne)
 2. Publiczne punkty dziennego opiekuna
 3. Placówki niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
 • Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne)
 • Publiczne punkty dziennego opiekuna
 • Placówki niepubliczne
 • Dokumenty rekrutacyjne

Żłobki m.st. Warszawy to 69 Żłobków oraz 12 oddziałów Żłobków pn. Mini Żłobek będących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Żłobkiem kieruje kierownik, który odpowiada przed Dyrektorem Zespołu za właściwą organizację pracy żłobka oraz prawidłowe wykonywanie zadań żłobka przez podległy personel.

Każdy Żłobek działa na podstawie statutu, który ustalany jest przez Radę m.st. Warszawy.

Celem działania Zespołu Żłobków m.st. Warszawy jest również koordynowanie pracy 27 dziennych opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dzieciom do lat 3 na terenie m.st. Warszawy.

Do publicznych punktów dziennego opiekuna przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 lat.

Miejscem świadczenia usług są lokale m.st. Warszawy udostępnione dziennemu opiekunowi w celu sprawowania opieki. W Warszawie mamy 27 publicznych punktów dziennego opiekuna w 17 lokalizacjach.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy - wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania publicznych punktów dziennego opiekuna znajdą Państwo pod adresem: https://zlobki.waw.pl/nasze-placowki/dzienni-opiekunowie/dzienny-opiekun-informacje-ogolne/.

Placówki niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna

Placówki, które zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Celem organizowanych konkursów jest rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3, tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin i wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Nie są one wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Rekrutacja do żłobków m.st. Warszawy odbywa się zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy oraz regulaminu i harmonogramu rekrutacji

 1. Wykaz żłobków
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Harmonogram rekrutacji 2020 - II ETAP
 4. Harmonogram rekrutacji 2020 - ZMIANA
 5. Harmonogram rekrutacji 2020 - PLACÓWKI WYŁONIONE W KONKURSIE (31.08.2020)
 6. Harmonogram rekrutacji do Żłobka nr 3 realizującego Projekt „Żłobkowy start”
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja do Żłobka nr 66 ul. Erazma Ciołka 26a (Wola) i Rekrutacja do Żłobków 67
Antoniego Pankracego Łaguny 1 (Wesoła) oraz 68 ul. Cynamonowa 7 (Ursynów):

 1. NOWA PUNKTACJA OD 12 LUTEGO 2020 r. W PROJEKCIE „ŻŁOBKI NA START”
 2. Regulamin uczestnictwa
 3. Oświadczenie uczestnika
 4. Formularz zgłoszeniowy
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Umowa korzystania z usług żłobka

Rekrutacja na część miejsc w Żłobku nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Ursynów) w ramach realizowanego Projektu „Żłobkowy start”:

 1. Regulamin uczestnictwa
 2. Formularz zgłoszeniowy – Żłobkowy start
 3. Oświadczenie uczestnika – Żłobkowy start
 4. Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start
 5. Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobkowy start
Utworzył/a: Data utworzenia Zmodyfikował/a Data ostatniej modyfikacji
Karol Szlifirski 02-03-2021 12:52:49 Karol Szlifirski 07-06-2021 08:28:08
Przejdź do treści