Dyrekcja Zespołu Żłobków miasta stołecznego Warszawy


Edyta Jóźwiak
Dyrektor

tel. 22 277 52 00

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Izabela Pietrzyk
Zastępca Dyrektora

tel. 22 277 52 00

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Radosław Poniatowski
Zastępca Dyrektora

tel. 22 277 52 00

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Renata Rózga
Główny Księgowy

tel. 22 277 52 00

e-mail: rrozga@zlobki.waw.pl


Dział finansów i księgowości

Katarzyna Szybińska
Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik

tel. 22 277 52 40

e-mail: kszybinska@zlobki.waw.pl

Sekcja księgowości

Agata Piekutowska apiekutowska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 41

Joanna Knap jknap@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 45

Dominika Zawistowska dzawistowska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 42

Łukasz Kosewski lkosewski@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 43

Dariusz Mirowski dmirowski@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 46

Grzegorz Góral ggoral@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 47

Ewa Bielecka ebielecka@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 48

Sekcja płac

Wiesława Śliwowska wsliwowska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 51

Halina Szcześniak hszczesniak@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 55

Bożena Jakubik bjakubik@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 54

Ewa Pająk epajak@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 53

Jadwiga Siudaj jsiudaj@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 52

 


Dział spraw pracowniczych

Marcin Sierpiński
Kierownik

tel. 22 277 52 60

e-mail: msierpinski@zlobki.waw.pl

Sekcja kadr

Beata Husarzewska bhusarzewska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 61

Daniel Leszczyński dleszczynski@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 56

Joanna Majewska jmajewska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 65

Karolina Radoń kradon@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 62

Renata Stankiewicz rstankiewicz@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 64

Eliza Walasik ewalasik@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 66

Sekcja spraw socjalnych

Elżbieta Bigoszewska ebigoszewska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 70

Anna Zacharska azacharska@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 71

Sekcja doboru i rozwoju kadr

Agnieszka Stefańska astefanska@zlobki.waw.pl tel. 22 277 52 63

Sekcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Jan Bursztyński jbursztynski@um.warszawa.pl

Kamil Kamiński k.kaminski@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 77

Wojciech Stachowski wstachowski@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 75

Iwona Marecka imarecka@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 76

 


Dział rozwoju opieki i jakości wsparcia

Anna Gołębiewska
Kierownik

e-mail: agolebiewska@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 10

Sekcja nadzoru merytorycznego żłobków

Joanna Ziółkiewicz  jziolkiewicz@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 11

Beata Bąk bbak@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 12

Sekcja nadzoru merytorycznego dziennych opiekunów

Beata Jóźwik bjozwik@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 13

Ewa Skrzypczak eskrzypczak@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 14

Sekcja świadczeń rodzinnych (Warszawski Bon Żłobkowy)

e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl

Joanna Bonda jbonda@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 16 


Dział inwestycji i administracji

Renata Trólka
Kierownik

e-mail: rtrolka@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 30

Sekcja administracyjno – gospodarcza

Anna Bociarska abociarska@um.warszawa.pl  tel. 22 277 52 31

Anna Świontkowska aswiontkowska@um.warszawa.pl  tel. 22 277 52 33

Robert Dudek r.dudek@um.warszawa.pl  tel. 22 277 52 38

Sekcja infrastruktury i inwestycji

Ewa Kornatko ekornatko@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 34

Mariusz Wyszkowski mwyszkowski@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 36

Roman Szopa roman.szopa@um.warszawa.pl tel. 22 277 5236 35

Aleksandra Golec agolec@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 37 

Sekcja nadzoru nad żywieniem

Agnieszka Domańska agnieszkadomanska@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 32

 


Dział koordynacji i obsługi

Mateusz Winkel
Kierownik

e-mail: mwinkel@um.warszawa.pl

tel. 22 277 52 20

Sekcja organizacji, komunikacji i projektów

Aneta Bernacka a.bernacka@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 21

Paweł Rogala progala@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 22

Sekcja obsługi

Jolanta Andrzejczyk jandrzejczyk@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 00

Paulina Kotyńska pkotynska@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 00

Sekcja informatyki

Adam Szypulski aszypulski@um.warszawa.pl

Karol Szlifirski kszlifirski@um.warszawa.pl

Piotr Zdulski pzdulski@um.warszawa.pl 

 


Sekcja Zamówień Publicznych

e-mail: zzl.zamowienia@um.warszawa.pl

Justyna Świąder jswiader@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 95

Sabina Kubicka s.kubicka@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 96

Monika Poneta mponeta@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 97

Jednoosobowe stanowisko ds. archiwum

Monika Aniołowska maniolowska@um.warszawa.pl tel. 22 277 52 98

Jednoosobowe stanowisko ds. kontroli zarządczej

Radosław Skrzeczkowski
e-mail: rskrzeczkowski@um.warszawa.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Agnieszka Dolata
tel. 22 277 52 80
tel. +48 695 010 047
e-mail: zzl.iod@um.warszawa.pl