Dyrekcja Zespołu Żłobków miasta stołecznego Warszawy

Edyta Jóźwiak
p.o. Dyrektora

tel. 22 565 23 55

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Izabela Pietrzyk
Zastępca Dyrektora

tel. 22 565 23 55

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Radosław Poniatowski
Zastępca Dyrektora

tel. 22 565 23 55

e-mail: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl


Renata Rózga
Główny Księgowy

tel. 22 565 23 55

e-mail: rrozga@zlobki.waw.pl


Dział finansów i księgowości

Katarzyna Szybińska
Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik

tel. 22 565 23 56

e-mail: kszybinska@zlobki.waw.pl

Sekcja księgowości

Agata Kuśmierczak akusmierczak@zlobki.waw.pl

Justyna Olszewska jolszewska@zlobki.waw.pl

Joanna Knap jknap@zlobki.waw.pl

Dominika Zawistowska dzawistowska@zlobki.waw.pl

Łukasz Kosewski lkosewski@zlobki.waw.pl

Dariusz Mirowski dmirowski@zlobki.waw.pl

Grzegorz Góral ggoral@zlobki.waw.pl

Ewa Bielecka ebielecka@zlobki.waw.pl

Sekcja płac

Wiesława Śliwowska wsliwowska@zlobki.waw.pl

Halina Szcześniak hszczesniak@zlobki.waw.pl

Bożena Jakubik bjakubik@zlobki.waw.pl

Anna Orzeszek aorzeszek@zlobki.waw.pl

Ewa Pająk epajak@zlobki.waw.pl

 


Dział spraw pracowniczych

Marcin Sierpiński
Kierownik

tel. 22 542 02 23

e-mail: msierpinski@zlobki.waw.pl

Sekcja kadr

Beata Husarzewska bhusarzewska@zlobki.waw.pl

Jakub Kruczkowski jkruczkowski@zlobki.waw.pl

Daniel Leszczyński dleszczynski@zlobki.waw.pl

Joanna Majewska jmajewska@zlobki.waw.pl

Karolina Radoń kradon@zlobki.waw.pl

Renata Stankiewicz rstankiewicz@zlobki.waw.pl

Eliza Walasik ewalasik@zlobki.waw.pl

Sekcja spraw socjalnych

Elżbieta Bigoszewska ebigoszewska@zlobki.waw.pl

Sekcja doboru i rozwoju kadr

Agnieszka Stefańska astefanska@zlobki.waw.pl

Sekcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Jan Bursztyński jbursztynski@zlobki.waw.pl

Kamil Kamiński kkaminski@zlobki.waw.pl

Wojciech Stachowski wstachowski@zlobki.waw.pl

 


Dział rozwoju opieki i jakości wsparcia

Anna Gołębiewska
Kierownik

tel. 22 565 23 47

e-mail: agolebiewska@zlobki.waw.pl

Sekcja nadzoru merytorycznego żłobków

Joanna Ziółkiewicz jziolkiewicz@zlobki.waw.pl

Sekcja nadzoru merytorycznego dziennych opiekunów

Beata Jóźwik bjozwik@zlobki.waw.pl

Ewa Skrzypczak eskrzypczak@zlobki.waw.pl

Marta Mateja mmateja@zlobki.waw.pl

Sekcja świadczeń rodzinnych (Warszawski Bon Żłobkowy)

e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl

tel. 22 542 02 26

Beata Bąk bbak@um.warszawa.pl

Joanna Bonda jbonda@um.warszawa.pl


Dział inwestycji i administracji

Renata Trólka
Kierownik

tel. 22 542 02 25

e-mail: rtrolka@zlobki.waw.pl

Sekcja administracyjno – gospodarcza

Anna Bociarska abociarska@zlobki.waw.pl

                    Anna Świontkowska aswiontkowska@zlobki.waw.pl

Sekcja infrastruktury i inwestycji

Ewa Kornatko ekornatko@zlobki.waw.pl

Mariusz Wyszkowski mwyszkowski@zlobki.waw.pl

Roman Szopa rszopa@zlobki.waw.pl

Aleksandra Golec agolec@zlobki.waw.pl

Sekcja nadzoru nad żywieniem

Agnieszka Domańska adomanska@zlobki.waw.pl

 


Dział koordynacji i obsługi

Mateusz Winkel
Kierownik

tel. 22 542 02 25

e-mail: mwinkel@um.warszawa.pl

Sekcja organizacji, komunikacji i projektów

Aneta Bernacka a.bernacka@um.warszawa.pl

Paweł Rogala progala@zlobki.waw.pl

Sekcja obsługi

Monika Poneta mponeta@um.warszawa.pl

Sekcja informatyki

Wiesław Gasparski wgasparski@zlobki.waw.pl

Adam Szypulski aszypulski@zlobki.waw.pl

Karol Szlifirski kszlifirski@zlobki.waw.pl

 


Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 22 565 23 48
e-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl

Justyna Świąder  jswiader@zlobki.waw.pl

Anna Kawałowska-Szumańska akawalowska@zlobki.waw.pl

Karina Staszewska kstaszewska@zlobki.waw.pl

Jednoosobowe stanowisko ds. archiwum

Monika Aniołowska maniolowska@zlobki.waw.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej

Iwona Gintowt-Juchniewicz

Elżbieta Maślik

Jednoosobowe stanowisko ds. kontroli zarządczej

Radosłw Skrzeczkowski
e-mail: rskrzeczkowski@zlobki.waw.pl

Inspektor Ochrony danych osobowych

Agnieszka Dolata
tel. 22 565 23 49
tel. +48 695 010 047
e-mail: iod@zlobki.waw.pl